Obavještenje

UNO obavještava strane pružaoce usluga koje se pružaju elektronskim putem da ispunjavanje poreznih obaveza mora biti obavljeno kroz registraciju privrednog društva/obrta putem kojeg se obavlja djelatnost u BiH ili kroz registraciju putem poreznog punomoćnika u BiH (lica koje je sa registrovanim poslovnim sjedištem u BiH). Više informacija na linku.

Bosna i Hercegovina
Uprava za indirektno - neizravno oporezivanje

Босна и Херцеговина
Управа за индиректно опорезивање

Carina

Propisi

Odluke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upute

Carinska tarifa:

 

 

 

Carinska vrijednost:

Porijeklo robe:

 

 

Carinski postupci:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carinska prijava:

 

Garancija za osiguranje carinskog duga:

 

 

Ostali propisi:

Instrukcije

 

 

 

 

 

 

 

Objašnjenja, obavijesti i naredbe