e-Porezi

E-usluge

Implementacijom novog poreznog softvera 2018. godine u Upravi za neizravno oporezivanje stvorene su tehničke pretpostavke za bespapirnato podnošenje poreznih prijava. U pitanju je platforma razvijena isključivo za potrebe UNO i prilagođena je poslovnim procesima koji pokrivaju ovu oblast.

Novi porezni softver je platforma koja se sastoji od dvije aplikacije i to, jedna koju koriste službenici UNO u svom svakodnevnom radu i druga (Portal za porezne obveznike) koja je implementirana 2019. Godine, a koju koriste obveznici neizravnih poreza u BiH kako bi ostvarili komunikaciju sa UNO u domenu elektroničkog podnošenja poreznih prijava.

Naknadno je u okviru poreznog informatičkog podsustava omogućeno i podnošenje podataka iz knjigovodstvenih evidencija u elektroničkom obliku, čime su olakšane i ubrzane kontrolne aktivnosti UNO.

Prijava obveznika za e-Portal se vrši putem linka:  https://e-porezi.uino.gov.ba:4443/, na način opisan video prezentacijom ili brošurom koju možete pronaći u menijima sa lijeve strane.

Za nesmetan pristup portalu treba da imate neku od sljedećih verzija browsera: Internet Explorer od verzije 10, Mozila Firefox od verzije 25 ili Google Chrome od verzije 30.

Nakon unosa ispravnih podataka za registraciju, Izjavu o prihvaćanju uvjeta korištenja elektroničkih usluga, automatski generiranu od strane sustava je potrebno potpisanu i ovjerenu dostaviti neposredno ili poštom nadležnom regionalnom centru.

Adrese regionalnih centara su:

  • Regionalni centar Banja Luka, Ulica Mladena Stojanovića broj 7, 78 000 Banja Luka;
  • Regionalni centar Mostar, Rodoč bb, 88 000 Mostar;
  • Regionalni centar Sarajevo, Zmaja od Bosne broj 47b, 71 000 Sarajevo;
  • Regionalni centar Tuzla, Ulica Mitra Trifunovića Uče broj 161, 75 000 Tuzla.

Nakon što se izvrši provjera ispravnosti Izjave, Uprava za neizravno oporezivanje izvršit će aktivaciju korisničkog naloga na način da se primarnom korisniku (odgovornoj osobi) elektroničkim putem na email adresu odgovorne osobe, dostavi obavijest o aktivaciji korisničkog naloga i pretpristupnim parametrima za e-portal. Ovim putem skrećemo vam pozornost na obvezu točnog popunjavanja polja prilkom elektroničke registracije na portalu  Uprave za neizravno oporezivanje.

Za sva pitanja kontaktirajte PDV info liniju na broj telefona 051/335-256, 051/335-257 i 051/335-197.

Za sve tehničke probleme potrebno je da se obratite na kontakt telefon 051/335-264, 051/335-223, 051/335-145 i 051/335-218.

Korištenjem elektroničkih usluga Uprave za neizravno oporezivanje, možete na jednostavniji i učinkovitiji način koristiti prava i izvršavati obveze po osnovu neizravnih poreza.

U svakom trenutku imate pristup svojim podatcima na e-portalu, prije svega podatcima koji se vode u Jedinstvenom registru obveznika neizravnih poreza, podatcima sa porezne kartice, tako da možete vidjeti sve svoje proknjižene porezne prijave, porezne uplate i sl.

U skladu sa obvezom obveznika neizravnih poreza, propisanim Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, da PDV prijavu dostavljaju UNO elektroničkim putem uporabom kvalificirane elektroničke potvrde pri čemu su istim definirani i rokovi početka primjene, izvršeno je i prilagođavanje poreznog informatičkog podsustava na način da podrži i ovaj poslovni proces.

Informacije vezane za za elektroničko poslovanje sa Upravom za neizravno oporezivanje možete pronaći na linku ovdje dok sve detalje vezane za postupak izdavanja kvalificiranih elektroničkih potvrda od strane UNO, čije posjedovanje je ujedno i preduvjet za podnošenje PDV prijava potpisanih kvalificiranim elektroničkim potpisom, možete pronaći na linku http://ca.uino.gov.ba/ .