Obavještenje

UNO obavještava strane pružaoce usluga koje se pružaju elektronskim putem da ispunjavanje poreznih obaveza mora biti obavljeno kroz registraciju privrednog društva/obrta putem kojeg se obavlja djelatnost u BiH ili kroz registraciju putem poreznog punomoćnika u BiH (lica koje je sa registrovanim poslovnim sjedištem u BiH). Više informacija na linku.

Bosna i Hercegovina
Uprava za indirektno - neizravno oporezivanje

Босна и Херцеговина
Управа за индиректно опорезивање

Tenderi

Kao i sve ostale javne institucije u Bosni i Hercegovini Uprava za indirektno oporezivanje svaku nabavku roba, usluga ili radova mora izvršiti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Tenderi, odluke o izboru i poništenju 2023
Tenderi, odluke o izboru i poništenju 2022
Plan javnih nabavki

Plan javnih nabavki sačinjen je u skladu sa potrebama Uprave za indirektno oporezivanje i prijedlogom finansijskog plana-budžeta UNO. Plan javnih nabavki je promjenjljiv.