Obavještenje

UNO obavještava strane pružaoce usluga koje se pružaju elektronskim putem da ispunjavanje poreznih obaveza mora biti obavljeno kroz registraciju privrednog društva/obrta putem kojeg se obavlja djelatnost u BiH ili kroz registraciju putem poreznog punomoćnika u BiH (lica koje je sa registrovanim poslovnim sjedištem u BiH). Više informacija na linku.

Bosna i Hercegovina
Uprava za indirektno - neizravno oporezivanje

Босна и Херцеговина
Управа за индиректно опорезивање

e-Carina

E-usluge

Pripreme za uvođenje NCTS-a u Bosnu i Hercegovinu Uprava za indirektno - neizravno oporezivanje BiH započela je 2013. godine u smislu pripreme svih neophodnih propisa, nabavke odgovarajuće opreme i početka razvoja vlastite informatičke aplikacije. Čitav projekat radi se uz svesrdnu pomoć EU, kroz Twinning projekat koji finansira EU “Unaprjeđenje kapaciteta Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje (UINO) BiH”  a finansira se dijelom iz budžeta UIO, a dijelom iz IPA fodova EU.  NCTS  - novi kompjuterizirani provozni sistem trenutno koriste 35 zemalja (27 zemalja članica Evropske unije, 4 zemlje članice EFTA-e Švicarska, Norveška, Lihtenštajn i Island te Srbija, Sjeverna Makedonija, Turska i Ujedinjeno kraljevstvo Velika Britanija i Sjeverna Irska), a sve u cilju postepenog ukidanja granične kontrole prema EU-u , što podrazumijeva uštedu vremena i troškova kontrole, administrativne procedure na granici i kod carinjenja,  te se ubrzava i pojeftinjuje protok roba i kapitala.

Ovaj sistem omogućava kompletnu razmjenu podataka u elektronskom smislu tzv. “carinu bez papira”, te manje redove kamiona na graničnim prijelazima i u carinskim ispostavama. NCTS projekat je zamišljen upravo da olakša kretanje robe između zemalja članica Konvencije tako što će ubrzati protok robe preko granice tj. prelazak sa jednog na drugo carinsko područje, gdje će korisnici postupka provoza – vozari, predavati PPI (Prateću provoznu ispravu) sa bar kodom i jedinstvenim brojem MRN (Master referece number) bez dužeg zadržavanja na granici.

Najveća prednost NCTS-a je mogućnost da se koristi elektronska razmjena poruka i podataka umjesto dosadašnje procedure prijavljivanja vozila i robe na svakoj granici. To će omogućiti da jednom podnijeta deklaracija isprati cijeli tok transporta,  pri čemu će se znati u svakom trenutku gdje se roba nalazi.Osim uštede vremena za sve korisnike NCTS je i velika ušteda novca, jer se radi o redukciji troškova provoza.  Trenutno se u BiH uz pomoć Delegacije EU u BiH  EuropeAid/13845/DH/SER/BA radi na izradi  softvera za nacionalni NCTS – Novi provozni kompjuterizirani sistem i stvaranju zakonskih preduvjeta da cjelokupan projekat zaživi.

Mora se istaknuti da je uvođenje NCTS-a na nacionalnom nivou za svaku zemlju potencijalnog kandidata ulaska u EU, prvi test sposobnosti i spremnosti za priključenje u punopravno članstvo u EU i kao takav je veoma bitan da se pravilno implementira na nacionalnom nivou, jer nakon godinu dana od puštanja u produkciju na nacionalnom nivou, ulazi se u Konvenciju o zajedničkom tranzitu gdje se roba iz BiH šalje u 35 zemalja članica a što se očekuje u skorijoj budućnosti. Po isteku godinu dana rada od početka primjene nacionalnog provoznog sistema, BiH će se pridružiti međunarodnom provoznom sistemu – NCTS, tj. CTC Konvenciji.