O nama

Osnivanje

Usvajanjem zakona o sistemu neizravnog oporezivanja 29.12.2003. godine Parlament Bosne i Hercegovine stvorio je pravni osnov za uspostavljanje Uprave za neizravno oporezivanje, najveće institucije na državnom nivou.

Tokom 2004. godine izvršeno je spajanje bivših carinskih uprava entiteta i Distrikta Brčko. Uporedo s procesom reorganizacije carinske službe, osnovan je Sektor za poreze, prvi put na državnom nivou, koji je imao zadatak razviti i sprovesti jedinstveni sistem poreza na dodatu vrijednost.

2004. godinu obilježilo je spajanje carinskih administracija i prenos ovlašćenja a Uprava je kao jedinstvena cjelina stvarno počela funkcionisati na cijelom teritoriju BiH od 01.01.2005. godine. Samo godinu i po kasnije UNO je počela s registracijom PDV obveznika što je predstavljalo završnu fazu priprema za uvođenje PDV-a. U najkraćem mogućem roku UNO je izvršila vrlo uspješno uvođenje novog poreskog sistema što je od strane relevantnih međunarodnih institucija ocijenjeno kao jedan od ključnih koraka za uspostavljanje jedinstvenog ekonomskog prostora, smanjenje sive ekonomije, poticanje stranih ulaganja i smanjenje spoljnotrgovinskog deficita.

Rukovodstvo i organizacija UNO

UNO je samostalna upravna organizacija koja za svoj rad putem Upravnog odbora odgovara Savjetu ministara BiH. Upravni odbor UNO ima 6 članova od kojih su tri ministra finansija članovi po službenoj dužnosti.

Sjediše UNO je u Banjoj Luci. Aktivnosti na terenu odvijaju se kroz četiri regionalna ureda - Sarajevo, Banja Luka, Mostar i Tuzla, te 39 carinskih ispostava i 60 carinskih referata, od čega je 44 putnih graničnih prelaza, 4 vazdušna, 8 željezničkih, 3 poštanska granična prelaza i 5 slobodnih zona. Organizacionu strukturu Uprave čini pet sektora i 4 odjeljenja koja čine Кabinet direktora.

Pravni osnov

Кljučni zakoni na kojima se zasniva rad Uprave za neizravno oporezivanje su:

 • Zakon o sistemu neizravnog oporezivanja u BiH
 • Zakon o Upravi za neizravno oporezivanje
 • Zakon o postupku neizravnog oporezivanja
 • Zakon o postupku prisilne naplate
 • Zakon o carinskoj politici BiH
 • Zakon o carinskim prekršajima
 • Zakon o carinskoj tarifi BiH
 • Zakon o porezu na dodatu vrijednost
 • Zakon o trošarinama
 • Zakon o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda

Ciljevi

UNO je jedini organ u Bosni i Hercegovini odgovoran za sprovođenje zakonskih propisa i politike neizravnog oporezivanja, te za naplatu i raspodjelu prihoda od neizravnih poreza.

U nadležnosti Uprave je prikupljane svih neizravnih poreza u BiH: poreza na dodanu vrijednost, carina, trošarina i cestarina. Samo 18 mjeseci od formalnog uspostavljanja UNO je ušla u završnu fazu priprema za uvođenje poreza na dodatu vrijednost i počela s registracijom PDV obveznika.

Od predviđenih 20 hiljada PDV obveznika, koliko se očekivalo prema podacima entitetskih poreskih uprava, UNO trenutno brine za legalno poslovanje i efikasnu naplatu poreza za više od 55.000 PDV obveznika. Od uspostavljanja Uprava bilježi konstantan rast prihoda. Naši prioriteti su ostvarenje zahtjevnih ciljeva koje pred nas postavlja proces približavanja Evropskoj uniji a to su:

 • ubrzanje protoka roba i ljudi uz istovremeno pojačanje kontrole,
 • podizanje nivoa bezbjednosti građana, te razvijanje saradnje s drugim domaćim i međunarodnim institucijama, s ciljem harmonizacije procedura i usklađivanja zakonodavstva prema zahtjevima EU,
 • bolja razmjena informacija s drugim institucijama i efikasna borba protiv ilegalne trgovine i bilo kojeg oblika carinskih ili poreskih prevara.

Poštovani korisnici web stranice Uprave za neizravno oporezivanje,

Tijekom proteklih godina pratimo stalni napredak informacijskih tehnologija na svim razinama, a posebice na uspostavi novih vrsta korisničkih usluga, gdje će obveznici neizravnih poreza, putem interneta biti u prilici ostvarivati  svoja prava na jednostavan i siguran način. Uvjeren sam da će novo izdanje web stranice Uprave za neizravno oporezivanje doprinijeti da obveznici neizravnih poreza, oslanjajući se na dobre prakse izvršavanja zakonskih obveza, učinkovitije primjenjuju propise o neizravnom oporezivanju. Naša nastojanja su da web stranica bude aktualna i daje pregledne informacije o svim područjima rada Uprave, a jedno od nastojanja je da se putem web prezentiranja omogući ulazak u širi spektar informiranja i uvida u javnost rada najveće državne institucije u Bosni i Hercegovini. Također, važeći  propisi o neizravnom oporezivanju sada su sortirani preglednije, te ih je svakako brže i lakše pretraživati. Ovim putem otvara se novo poglavlje u komuniciranju sa našim obveznicima i sigurni smo da će na obostrano zadovoljstvo web stranica  biti često korišten alat u provođenju poreskih i carinskih postupaka i procedura. Moji saradnici i ja i u budućnosti biti ćemo otvoreni za svaku primjedbu, pohvalu ili sugestiju. Uz želju da će nova web stranica ispuniti očekivanja korisnika, pozivam obveznike neizravnih poreza i na web dijalog.

Dr. Zoran Tegeltija

Ravnatelj, Uprava za neizravno oporezivanje