Primjedbe na rad

U cilju da se osigura maksimalna profesionalnost i transparentnost u radu svakog zaposlenog u Upravi za neizravno oporezivanje, obavještavamo sve obveznike neizravnih poreza, kao i sve građane u Bosni i Hercegovini, koji su nezadovljni radom službenika UNO, neprimjerenim ponašanjem ili nezakonitim postupanjem istih, da imaju mogućnost podnošenja primjedbi i elektronskim putem na e-mail adresu:

primjedbe@uino.gov.ba

Odsjek za profesionalne standarde, kao nadležna oragizaciona jedinica u Upravi za neizravno oporezivanje, provjeriće svaku zaprimljenu primjedbu na način da će ista biti obrađena stručno, nepristrasno i efikasno.

 

Kodeks ponašanja

Dana 20.03.2024. godine donesen je novi Kodeks ponašanja zaposlenih u Upravi za neizravno oporezivanje kojim se utvrđuju pravila ponašanja zaposlenih u međusobnim odnosima, odnosima prema obveznicima meizravnihporeza, građanima i poslovnoj zajednici, kao i obavještavanje javnosti o utvrđenim pravilima ponašanja. Kodeks ponašanja ima za svrhu da obezbijedi etičko i profesionalno ponašanje zaposlenih i predstavlja okvir za jačanje integriteta zaposlenih i ugleda Uprave za neizravno oporezivanje.