Obavještenje

UNO obavještava strane pružaoce usluga koje se pružaju elektronskim putem da ispunjavanje poreznih obaveza mora biti obavljeno kroz registraciju privrednog društva/obrta putem kojeg se obavlja djelatnost u BiH ili kroz registraciju putem poreznog punomoćnika u BiH (lica koje je sa registrovanim poslovnim sjedištem u BiH). Više informacija na linku.

Bosna i Hercegovina
Uprava za indirektno - neizravno oporezivanje

Босна и Херцеговина
Управа за индиректно опорезивање

Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine

Bana dr Todora Lazarevića bb
78000 Banja Luka

Regionalni centar Banja Luka

Mladena Stojanovića 7
78 000 Banja Luka

Regionalni centar Mostar

Rodoč bb
88 000 Mostar

Regionalni centar Sarajevo

Zmaja od Bosne 47b
71 000 Sarajevo

Regionalni centar Tuzla

Mitra Trifunovića Uče 161
75 000 Tuzla

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas putem telefona, e-maila ili lično dođite u najbliži ured UNO.

 

Uprava za neizravno oporezivanje - Središnji ured -
Bana Lazarevića bb, 78 000 Banja Luka

+387 51 335 100
+387 51 335 101

info@uino.gov.ba
www.uino.gov.ba

Regionalni URED Banja Luka

Regionalni URED Banja Luka

Regionalni ured Banja Luka
Mladena Stojanovića 7, 78 000 Banja Luka

+387 51 312 009
+387 51 301 130

info@uino.gov.ba

Regionalni URED Mostar

Regionalni URED Mostar

Regionalni ured Mostar
Rodoč bb, 88 000 Mostar

+387 36 350 177
+387 36 350 171

info@uino.gov.ba

Regionalni URED Sarajevo

Regionalni URED Sarajevo

Regionalni ured Sarajevo
Zmaja od Bosne 47b, 71 000 Sarajevo

+387 33 246 001
+387 33 246 017

info@uino.gov.ba

Regionalni URED Tuzla

Regionalni URED Tuzla

Regionalni ured Tuzla
Mitra Trifunovića Uče 161, 75 000 Tuzla

+387 35 368 046
+387 35 368 007

info@uino.gov.ba