Elektroničko poslovanje

E-usluge

Imajući u vidu da je opredjeljenje Uprave za neizravno oporezivanje digitalizacija poslovnih procesa gdje god je to moguće, a sa ciljem olakšanja u funkcioniranju poslovne zajednice u Bosni i Hercegovini, odnosno olakšanja u ostvarivanju prava i obveza sudionika u postupcima koji se vode kod Uprave za neizravno oporezivanje, Uprava je maksimalno usmjerila ljudske i tehničke resurse kako bi se, u što kraćem roku. osigurale normativne i tehničke pretpostavke za informatizaciju što većeg broja poslovnih procesa a što, između ostalog, podrazumijeva i osiguravanje uvjeta za prihvaćanje elektroničkih dokumenata koji su izdani od drugih subjekata, a koji su potpisani kvalificiranim elektroničkim potpisom.

S tim u svezi, Uprava za neizravno oporezivanje je u prethodnom razdoblju poduzimala aktivnosti na uređenju elektroničkog poslovanja sa Upravom za neizravno oporezivanje, te su u okviru ovih aktivnosti, između ostalog, donešena i akta za elektroničko poslovanje:

 • Opći uvjeti za elektroničko poslovanje s Upravom za neizravno oporezivanje,
 • Korisnička uputa za elektroničko poslovanje sa Upravom za neizravno oporezivanje uz korištenje kvalificiranog elektroničkog potpisa ("Službeni glasnik BiH", broj 40/23) (02.06.2023.)
  • Prilog 1 - Ugovor o korištenju Informatičkog sustava za elektroničko poslovanje s Upravom za neizravno oporezivanje
  • Prilog 2 - Prijava zastupnika za reguliranje e-poslovanja
  • Prilog 3 - Odjava zastupnika za reguliranje e-poslovanja
  • Prilog 4 - Prijava zastupnika
  • Prilog 5 - Odjava zastupnika.

Prethodno navedenu dokumentaciju vezanu za elektroničko poslovanje s Upravom za neizravno oporezivanje možete pronaći na ovdje: https://www.uino.gov.ba/portal/hr/propisi-hr/ostali-propisi-2/.

Naime, prva elektronička usluga uz uporabu kvalificirane elektroničke potvrde, koju je ponudila Uprava za neizravno oporezivanje, omogućena je sudionicima u provoznom carinskom postupku koji od 01.08.2022. godine carinske prijave za provoz potpisane kvalificiranim elektroničkim potpisom podnose elektroničkim putem.

Aktivno se radi na implementaciji drugih elektroničkih usluga uz uporabu kvalificiranog elektroničkog potpisa kao što su podnošenje PDV i PDA prijava, podnošenje uvoznih i izvoznih carinskih prijava i drugo, te se u skladu sa tim vrši prilagođavanje, kako Informatičkog sustava Uprave za neizravno oporezivanje, tako i akata i obrazaca koji uređuju elektroničko poslovanje u toj oblasti.

Pored prethodno navedenih aktivnosti, Uprava za neizravno oporezivanje je ispunila i sve propisane uvjete za izdavanje kvalificiranih elektroničkih potvrda koje će omogućiti elektroničko poslovanje.

Imajući u vidu da je izdavanje kvalificiranih elektroničkih potvrda u BiH i elektroničko poslovanje uz korištenje istih sasvim nova oblast, UNO je na ovaj način olakšala svojim korisnicima koji sada na jednostavan način i na jednom mjestu mogu podnijeti svu potrebnu dokumentaciju za reguliranje ovih oblasti.

Cilj Uprave za neizravno oporezivanje je da u narednom razdoblju u potpunosti pređe na bespapirnato poslovanje s obveznicima neizravnih poreza, koji će uz posjedovanje kvalificirane elektroničke potvrde izdane od strane Uprave za neizravno oporezivanje, sva svoja prava i obveze moći ostvariti puno brže, jednostavnije i jeftinije, isključivo elektroničkim putem.

Postupak reguliranja elektroničkog poslovanje s Upravom za neizravno oporezivanje:

 1. Ovlašteni predstavnik pravne osobe (korisnika) popunjava, potpisuje i, osobno ili putem pošte, podnosi Upravi za neizravno oporezivanje sljedeću dokumentaciju:
  • Ugovor o korištenju informatičkog sustava za elektroničko poslovanje sa Upravom za neizravno oporezivanje
  • Prijavu zastupnika za reguliranje e-poslovanja sa UNO (ukoliko korisnik imenuje osobu koja će pored njega moći vršiti prijavu i odjavu zastupnika – NIJE OBVEZNO)
  • Prijavu zastupnika – fizička osoba koja će u ime korisnika obavljati elektroničko poslovanje s UNO (podnošenje PDV i PDA prijave, podnošenje provoznih deklaracija – NCTS i slično) korištenjem kvalificirane elektroničke potvrde
 2. Nakon izvršene verifikacije dostavljene dokumentacije, službenici Uprave za neizravno oporezivanje će putem elektroničke pošte pozvati korisnika na sklapanje i preuzimanje Ugovora o korištenju informatičkog sustava za elektroničko poslovanje sa Upravom za neizravno oporezivanje.
 3. Za kompletiranje postupka prijave zastupnika za reguliranje e-poslovanja (ukoliko korisnik istog imenuje) i zastupnika neophodno je izvršiti deponovanje kvalificirane elektroničke potvrde istih.

Dokumentacija iz točke 1. se podnosi Grupi za informatičke tehnologije u nekom od regionalnih centara UNO:

 • Regionalni centar Banja Luka- Ulica Mladena Stojanovića 7, 78000 Banja Luka
 • Regionalni centar Mostar- Rodoč bb, 88000 Mostar
 • Regionalni centar Sarajevo - Zmaja od Bosne 47b, 71000 Sarajevo
 • Regionalni centar Tuzla- Ulica Mitra Trifunovića Uče 161, 75000 Tuzla

Video uputstva za elektronsko poslovanje možete naći na sljedećem linku: https://www.youtube.com/@uinobih7229