NCTS

E-usluge

Novi kompjuterizovani provozni (tranzitni) sistem (New Computerised Transit System-NCTS) je transevropski carinski informatički sistem, koji omogućava razmjenu podataka između carinskih organa i privrednih subjekata sistemom elektronske razmjene podataka. Elektronske poruke zamjenjuju razne papirne dokumente i određene formalnosti carinskog provoznog postupka. Carinski provozni postupak omogućava kretanje robe u okviru istog ili različitog carinskog područja, bez naplate carine i drugih dažbina koje se mogu primijeniti na uvezenu ili izvezenu robu bez primjene mjera trgovinske politike, a pod uslovom da se ispune svi zahtjevi koji se odnose na osiguranje u postupku provoza, rokove, plombe i slično.

Novim carinskim propisima u Bosni i Hercegovini (Zakon o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini, ''Službeni glasnik BiH'', broj 58/15 i Odluka o sprovođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini, ''Službeni glasnik BiH'', broj: 13/19, 54/19, 21/20, 47/21, 49/21, 4/22, 23/22  i 6/23), koji su u primjeni u BiH od 01.08.2022. godine, propisana je mogućnost provođenja carinskih formalnosti korištenjem sistema elektronske razmjene podataka za postupak provoza.

NCTS je prvi transevropski elektronski sistem u oblasti carine, koji je implementiran u carinskom području BiH 01.08.2022. godine, uz digitalno potpisivanje dokumenata kvalifikovanim elektronskim potpisom. Uprava za indirektno oporezivanje je implementirala modernizovani sistem, NCTS faza 5, prilagođen za primjenu na nacionalnom nivou sa pratećim modulima: za elektronsko upravljanje osiguranjima u postupku provoza, analizu rizika i pojednostavljenja u postupku provoza.

NCTS je trenutno u upotrebi na području 36 zemalja koje su potpisnice Konvencije o zajedničkom provoznom postupku, 1987. godine (CTC Konvencija) i Konvencije o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom (SAD ili JCI Konvencija) - EU-CTC Zemlje (zemlje zajedničkog provoza): 27 država članica Evropske unije, zemlje EFTA-e: Švajcarska, Norveška, Lihtenštajn i Island, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, Republika Srbija, Sjeverna Makedonija, Republika Turska i Ukrajina.

Sistem NCTS omogućava razmjenu podataka u elektronskom smislu tzv. ''carinu bez papira'', odnosno olakšano kretanje robe između zemalja članica Konvencije i ubrzani protok robe preko granica evidentiranjem MRN broja (Master reference number) provozne deklaracije, bez dužeg zadržavanja na granicama. To omogućava da jednom podnesena carinska deklaracija za postupak provoza i osiguranje za postupak provoza isprati cijeli tok transporta, pri čemu se u svakom trenutku kretanja robe u postupku provoza može znati gdje se roba nalazi.

Primjenom NCTS-a na međunarodnom nivou od dana kada Bosna i Hercegovina postane potpisnica Konvencije o zajedničkom provoznom postupku,  može se očekivati značajno poboljšanje kretanja robe preko granica uz smanjenu papirologiju, efikasnije i pojednostavljeno carinsko i poslovno okruženje u trgovini robom.