1

NCTS

Pripreme za uvođenje NCTS-a u Bosnu i Hercegovinu Uprava za neizravno oporezivanje BiH započela je 2013. godine u smislu pripreme svih neophodnih propisa, nabave odgovarajuće opreme i početka razvoja vlastite informatičke aplikacije.

Čitav projekat podržan je od strane EU, kroz Twinning projekat koji finansira EU “Unaprjeđenje kapaciteta Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje (UINO) BiH”  a financirao se dijelom iz proračuna UNO, a dijelom iz IPA fodova EU. 

NCTS  trenutno koriste 36 zemalja (27 zemalja članica Europske unije, 4 zemlje članice EFTA-e Švicarska, Norveška, Lihtenštajn i Island te Srbija, Sjeverna Makedonija, Turska, Ukrajina i Ujedinjeno kraljevstvo Velika Britanija i Sjeverna Irska), a sve u cilju postepenog ukidanja granične kontrole prema EU-u, što podrazumijeva uštedu vremena i troškova kontrole, administrativne procedure na granici i kod carinjenja,  te se ubrzava i pojeftinjuje protok roba i kapitala.

Uprava za neizravno oporezivanje je dana 1.8.2022.godine otpočela  sa implementacijom NCTS faza 5 na nacionalnoj razini, odnosno na carinskom području Bosne i Hercegovine. Ovaj sustav omogućava kompletnu razmjenu podataka i provoznih formalnosti u elektroničkom obliku, te manje redove kamiona na graničnim prijelazima i u carinskim ispostavama.

NCTS projekat je zamišljen upravo da olakša kretanje robe između zemalja članica Konvencije tako što će ubrzati protok robe preko granice tj. prelazak sa jednog na drugo carinsko područje, gdje će korisnici postupka provoza – vozari, predavati PPI (Prateću provoznu ispravu) sa bar kodom i jedinstvenim brojem MRN(Master referece number) bez dužeg zadržavanja na granici.

Najveća prednost NCTS-a je mogućnost da se koristi elektronička razmjena poruka i podataka umjesto dosadašnje procedure prijavljivanja vozila i robe na svakoj granici. To će omogućiti da jednom podnijeta deklaracija isprati cijeli tijek transporta,  pri čemu se zna u svakom trenutku gdje se roba nalazi.

Ističemo da je uvođenje NCTS-a na nacionalnoj razini za svaku zemlju potencijalnog kandidata ulaska u EU, prvi test sposobnosti i spremnosti za priključenje u punopravno članstvo u EU i kao takav je veoma bitan da se pravilno implementira na nacionalnoj razini, jer nakon najmanje godinu dana od puštanja u produkciju na nacionalnoj razini, ulazi se u Konvenciju o zajedničkom tranzitu gdje se roba iz BiH šalje u 36 zemalja članica a što se očekuje u skorijoj budućnosti.