NCTS

E-Usluge

Pripreme za uvođenje NCTS-a u Bosnu i Hercegovinu Uprava za indirektno oporezivanje BiH započela je 2013. godine u smislu pripreme svih neophodnih propisa, nabavke odgovarajuće opreme i početka razvoja vlastite informatičke aplikacije.

Čitav projekat podržan je od strane EU, kroz Twinning projekat koji finansira EU Unaprjeđenje kapaciteta Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje (UINO) BiH”  a finansirao se dijelom iz budžeta UIO, a dijelom iz IPA fodova EU.

NCTS  trenutno koriste 36 zemalja (27 zemalja članica Evropske unije, 4 zemlje članice EFTA-e Švicarska, Norveška, Lihtenštajn i Island te Srbija, Sjeverna Makedonija, Turska, Ukrajina i Ujedinjeno kraljevstvo Velika Britanija i Sjeverna Irska), a sve u cilju postepenog ukidanja granične kontrole prema EU-u, što podrazumijeva uštedu vremena i troškova kontrole, administrativne procedure na granici i kod carinjenja,  te se ubrzava i pojeftinjuje protok roba i kapitala.

Uprava za indirektno oporezivanje  je dana 1.8.2022.godine otpočela sa implementacijom NCTS faza 5 na nacionalnom nivou, odnosno na carinskom području Bosne i Hercegovine. Ovaj sistem omogućava kompletnu razmjenu podataka i provoznih formalnosti u elektronskom obliku, te manje redove kamiona na graničnim prijelazima i u carinskim ispostavama.

NCTS projekat je zamišljen upravo da olakša kretanje robe između zemalja članica Konvencije tako što će ubrzati protok robe preko granice tj. prelazak sa jednog na drugo carinsko područje, gdje će korisnici postupka provoza – vozari, predavati PPI (Prateću provoznu ispravu) sa bar kodom i jedinstvenim brojem MRN (Master referece number) bez dužeg zadržavanja na granici.

Najveća prednost NCTS-a je mogućnost da se koristi elektronska razmjena poruka i podataka umjesto dosadašnje procedure prijavljivanja vozila i robe na svakoj granici. To će omogućiti da jednom podnijeta deklaracija isprati cijeli tok transporta,  pri čemu se zna u svakom trenutku gdje se roba nalazi.

Ističemo da je uvođenje NCTS-a na nacionalnom nivou za svaku zemlju potencijalnog kandidata ulaska u EU, prvi test sposobnosti i spremnosti za priključenje u punopravno članstvo u EU i kao takav je veoma bitan da se pravilno implementira na nacionalnom nivou, jer nakon najmanje godinu dana od puštanja u produkciju na nacionalnom nivou, ulazi se u Konvenciju o zajedničkom tranzitu gdje se roba iz BiH šalje u 36 zemalja članica, a što se očekuje u skorijoj budućnosti.