Intelektualna svojina

ZAUSTAVIMO FALSIFIKOVANJE I PIRATERIJU

  • Poštovanje prava intelektualne svojine je od ključnog značaja za uvođenje kulture inovacija, koja pospješuje ekonomski razvoj, otvara radna mjesta i povećava prihode
  • Ova stranica je namijenjena informisanju javnosti o sistemu zaštite prava intelektualne svojine, oblicima, pojavama i posljedicama povreda ovih prava, te zabrana i ograničenja regulisanih vancarinskim propisima

Odsjek za zaštitu prava intelektualne svojine, zabrane i ograničenja koordinira aktivnosti u UIO po pitanju zaštite intelektualne svojine, te zabrana i ograničenja regulisanih vancarinskim propisima.

Oblast zaštite intelektuane svojine je važan dio primjene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU.

Uloga, obim i nadležnost carinskih organa u sprovođenju mjera zaštite intelektuane svojine definisani su sljedećim propisima:

Prilikom uvoza, izvoza ili tranzita robe, u skladu sa navedenim propisima, štite se prava intelektualne svojine, i to: žig, autorsko i srodna prava, indistrijski dizajn, patent i porijeklo ili geografska oznaka.

Carinski organi su nadležni da, u slučajevima sumnje povrede prava intelektualne svojine, prekinu carinski postupak sve do okončanja postupka kojim se povreda prava utvrđuje.

Obaveza registrovanja u EORI sistem i Objedinjeni spisak roba koje podliježu kontroli