Tenderi

Tenderi

Kao i sve ostale javne institucije u Bosni i Hercegovini Uprava za indirektno oporezivanje svaku nabavku roba, usluga ili radova mora izvršiti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Tenderi, odluke o izboru i poništenju 2024
Tenderi, odluke o izboru i poništenju 2023
Tenderi, odluke o izboru i poništenju 2022
Plan javnih nabavki

Plan javnih nabavki sačinjen je u skladu sa potrebama Uprave za indirektno oporezivanje i prijedlogom finansijskog plana-budžeta UNO. Plan javnih nabavki je promjenjljiv.