Obilježavanje i prometovanje trošarine

Trošarina  i cestarina su posebni oblici neizravnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulirani Zakonom  o trošarinama u BiH.

Prema Zakonu, proizvodi koji podliježu oporezivanju trošarinom su :

 • Naftni derivati
 • Duhanske prerađevine
 • Bezalkoholna pića
 • Alkohol, alkoholna pića i voćna prirodna rakija
 • Pivo i vino
 • Kava
 • Biogoriva i biotečnosti

Cestarina, kao vrsta neizravnog poreza, plaća se na sljedeće naftne derivate:

 • Motorne benzine, uključujući i bezolovni, nezavisno od oktanske vrijednosti i komercijalnog naziva
 • Dizel goriva i ostala plinska ulja
 • Biogoriva i biotečnosti

i to u iznosu od 0,15 KM po jednom litru proizvoda za puteve i 0,25 KM za izgradnju autoputeva, od čega se 0,20 KM odnosi na izgradnju autoputeva, a 0,05 KM na izgradnji i rekonstrukciju drugih puteva.

U skladu sa Zakonom, Upravni odbor UNO svake godine donosi posebne odluke:

 • Odluku o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća cestarine
 • Odluka o utvrđivanju posebne i minimalne trošarine na cigarete.

Prihodi po osnovu trošarina i cestarina uplaćuju se na Jedinstveni račun Uprave za neizravno oporezivanje, a njihova raspodjela vrši se u skladu sa Zakonom o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda.

Proizvođač, odnosno uvoznik dužan je na deklaraciji proizvoda (etiketi) i drugom dokumentu koji prati akcizne proizvode označiti sirovinski sastav, vrstu, kvalitet i druga svojstva akciznih proizvoda bitna za utvrđivanje poreske obaveze.

Trošarinskim markicama moraju biti obilježeni sljedeći akcizni proizvodi

 • duhanske prerađevine
 • kava
 • alkoholna pića, voćna prirodna rakija i vina koja sadrže više od 5% alkohola.

Trošarinske markice izdaje UNO.

Promjena cijena duhanskih prerađevina

Stupanjem na snagu  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama u BiH koji je u primjeni od 01.08.2014. godine pojavile su se određene  nejasnoće  koje se tiču prava i obveza poreznih obveznika  i drugih osoba koja se bave prometom duhanskih prerađevina.

Člankom 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama u BiH izmjenjen je članak 45. Zakona o trošarinama u Bosni i Hercegovini kojim je regulirana materija popisa zaliha, obračun i uplata trošarina na duhan i duhanske prerađevine.

Postupanje poreznih obveznika i drugih osoba koje vrše promet duhanskih prerađevina prilikom bilo koje promjene cijene duhanskih prerađevina regulirano je  odredbama  članka 45. stavak (3)  Zakona o trošarinama u BiH („Službeni glasnik BiH“ broj:49/09, 49/14, 60/14 i 91/17).

Iz navedene odredbe Zakona proizilazi da su sve osobe (registrirani kao obveznici trošarine ili ne) koja se bave prometom  cigareta, cigara, cigarilosa i  duhana za pušenje dužne  na dan početka primjene nove maloprodajne cijene izvršiti popis zaliha ovih duhanskih prerađevina. Popisane zalihe ovih duhanskih prerađevina po novim maloprodajnim cijenama sve osobe prijavljuju UNO dostavljanjem  popisnih listi u roku od sedam dana od dana izvršenog popisa.

Za razliku od ovog prijavljivanja stanja zalihe duhanskih prerađevina na dan primjene nove cijene samo prijavljivanje nove maloprodajne cijene  po kojoj će se vršiti prodaja vrše proizvođači ili uvoznici duhanskih prerađevina najmanje 30 dana prije prije primjene nove maloprodajne cijene, a sukladno odredbama članka 18 stavak (2) Pravilniku o trošarinskim markicama za duhanske prerađevine, alkoholna pića, voćnu prirodnu rakiju, kavu i vino („Službeni glasnik BiH“, broj: 50/09 i 74/14).

 Iz navedene zakonske odredbe proizilazi da su porezni obveznici i  sve druge osobe koje se bave prometom duhanskih prerađevina dužne izvršiti popis u trenutku svakog  povećanja  maloprodajne cijene za  duhanske prerađevine koje se nalaze kod istih na stanju u  trenutku primjene povećanja maloprodajne cijene i za koje se vrši promjena cijene, bez obzira kad se prijavi povećanje cijene, načiniti popisne liste i iste dostaviti UNO u roku od sedam dana od dana izvršenog popisa, te izvršiti obračun razlike trošarine na utvrđene zalihe i istu platiti u roku od 10 dana od dana dostave popisnih lista. Navedena  zakonska odredba također obvezuje  sve osobe koje vrše prodaju  duhanskih prerađevina (cigareta, cigara, cigarilosa i  duhana za pušenje) za koje se vrši promjena cijene da nakon izvršenog popisa duhanske prerađevine moraju  prodavati po novim cijenama, tako da se ne može dogoditi da se iste duhanske prerađevine, u različitim objektima prodaju po različitim cijenama.

U tom smislu, a imajući u vidu da osobe koje vrše prodaju duhanskih prerađevina, a nisu porezni obveznici u smislu Zakona o trošarinama u BiH, imaju isto obvezu povećanja cijene duhanskih prerađevina proizvođač, odnosno uvoznik koji vrši povećanje maloprodajne cijene duhanskih prerađevina dužan je svakog kupca koji vrši daljni promet istih obavjestiti o promjeni cijena i trenutku od kojeg se primjenjuje promjena cijene. Duhanske prerađevine za koje je plaćena razlika trošarine nakon izvršenog popisa prodavat će se po novim maloprodajnim cijenama koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta.

Napominjemo da sukladno odredbama članka 45. stavak (4)  Zakona o trošarinama u BiH pri promjeni cijena cigareta tijekom 2021. godine pri obračunu razlike trošarine za uplatu  vrši se utvrđivanje samo razlike proporcionalne trošarine (po stopi od 42 %) dok se utvrđivanje razlike specifične trošarine ne vrši obzirom da je ista određena u iznosu koji se primjenjuje za cijelu 2021. godinu.

U cilju olakšanja postupanja obveznika dostavljamo u prilogu popisne liste pri promjeni maloprodajnih cijena cigareta tijekom 2021. godine.

Promjena trošarine na duhanske prerađevine za 2024. godinu

Dostava popisnih lista i uplata razlike trošarine prema Odluci o utvrđivanju specifične i minimalne trošarine na cigarete i iznosa trošarine na duhan za pušenje za 2024. godinu.

Podsjećamo sve porezne obveznike i druge osobe koje se bave prometom cigareta i duhana za pušenje da je Odlukom o utvrđivanju specifične i minimalne trošarine na cigarete i iznosa trošarine na duhan za pušenje za 2024. godinu (“Službeni glasnik BiH”, broj: 87/23) regulirano da će se od 01. 01. 2024. godine na cigarete i duhan za pušenje plaćati sljedeće trošarine:

   -  proporcionalna trošarina po stopi od 42% maloprodajne cijene cigareta;

   -  specifična (fiksna) trošarina u iznosu od 1,65 KM za pakiranje od 20 komada cigareta;

    - trošarina na duhan za pušenje u iznosu od 138,40 KM / kg.

S tim u svezi napominjemo da su obveze popisa zaliha duhanskih prerađevina, rokovi za dostavu popisnih lista, obračun i plaćanje razlike trošarine pri svakoj promjeni maloprodajnih cijena propisani odredbom članka 45. stavak (3) Zakona o trošarinama u Bosni i Hercegovini, što se odnosi i na sve promjene cijena cigareta na dan 01.01.2024. godine.

Odlukom je regulirano da su porezni obveznici i druge osobe koje se bave prometom cigareta, a koje podliježu plaćanju minimalne trošarine (tj. ukoliko na dan 01.01.2024. godine imaju na zalihi cigarete sa cijenom nižom od 4,30 KM po pakiranju od 20 komada cigareta), dužni popisati zalihe cigareta na dan 01.01.2024. godine, dostaviti popisne liste nadležnom regionalnom centru UNO do 7. siječnja 2024. godine sa obračunatom razlikom trošarine, te izvršiti uplatu razlike trošarine do 17. siječnja 2024. godine.

Odlukom je također regulirano da su porezni obveznici i druga lica koja se bave prometom duhana za pušenje dužni popisati zalihe duhana na dan 01.01.2024. godine, dostaviti popisne liste nadležnom regionalnom centru UNO do 7. siječnja 2024. godine sa obračunatom razlikom trošarine, te izvršiti uplatu razlike trošarine do 17. siječnja 2024. godine.

U svezi s navedenim, ukazujemo da prema odredbama Zakona o trošarinama u Bosni i Hercegovini i navedenoj odluci obveza dostave popisnih lista i plaćanja razlike obračunate trošarine postoji:

 • ukoliko je ukupna trošarina obračunata na cigarete manja od minimalne propisane ovom odlukom (za cigarete koje eventualno imaju nižu cijenu od 4,30 KM po pakiranju od 20 komada) neovisno o tome da li se na dan 01.01.2024. godine mijenja cijena ovih cigareta,
 • na cigarete na zalihi na dan 01.01.2024. godine kod kojih dolazi do povećanja cijene,
 • na duhan za pušenje na zalihi na dan 01.01.2024. godine.

Slijedom navedenog, ukoliko je ukupna trošarina na cigarete (proporcionalna + specifična) obračunata po gore navedenim stopama veća od minimalne trošarine, (3,46 KM po kutiji cigareta ili pakiranju od 20 komada, odnosno razmjerno broju komada u pakiranju različitom od 20 komada), a kod kojih ne dolazi do povećanja cijene na dan 01.01.2024. godine, nema obveze dostavljanja popisne liste imajući u vidu da je specifična trošarina na cigarete prema ovoj odluci ostala nepromijenjena i da je vezano za cigarete promijenjena samo minimalna trošarina. S druge strane, obveza dostave popisne liste i plaćanja razlike trošarine na zalihe duhana za pušenje na dan 01.01.2024. godine postoji za porezne obveznike i druge osobe koje vrše promet duhana za pušenje, neovisno o tome da li se mijenja cijena ovog trošarinskog proizvoda.

Duhanske prerađevine za koje je plaćena razlika trošarine, mogu se prodavati do isteka zaliha po novim maloprodajnim cijenama, koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta.

Popisne liste (sa upisanim formulama za obračun trošarine) mogu se preuzeti ovdje:

   

  Uplata razlike između obračunate i ranije uplaćene trošarine vršit će se na sljedeći način:

  1. Porezni obveznici registrirani za akcizu tj. upisani u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza kao obveznici akcize na duhanske prerađevine domaće proizvodnje (Fabrika duhana Sarajevo i Fabrika duvana Banja Luka), dužni su razliku između obračunate i ranije uplaćene akcize, iskazanu na popisnoj listi, uplatiti na grupu računa iz Aneksa VI - Računi za plaćanje obaveza PDV-a, akciza i cestarine na proizvode domaće proizvodnje (treća grupa uplatnih računa), Pravilnika o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje („Službeni glasnik BiH” broj: 21/20 i 23/20):

  • vrsta prihoda: 715 412
  • budžetska organizacija: 0000000
  • poziv na broj: 0000000000

  2. Porezni obveznici, uvoznici i druga lica koja se bave prometom cigareta i duhana za pušenje (a koji ne podnose akcizne prijave) razliku između obračunate i već uplaćene akcize, iskazanu na popisnoj listi, dužni su uplatiti na grupu računa iz Aneksa V - Računi za plaćanje obaveza pri uvozu i izvozu koje se ne naplaćuju na osnovu carinske prijave, po osnovu ostalih prihoda i taksi, kao i jednokratnih uplata  (druga grupa uplatnih računa), Pravilnika o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje („Službeni glasnik BiH” broj: 21/20 i 23/20):

  • vrsta prihoda: 715 412
  • budžetska organizacija nadležnog regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje, ovisno o sjedištu obveznika: Banja Luka  0094005,  Sarajevo 0010900, Mostar 0010700  i Tuzla  0010300.
  • poziv na broj: 0000000000

  Aneks V - Računi za plaćanje obaveza pri uvozu i izvozu koje se ne naplaćuju na osnovu carinske prijave, po osnovu ostalih prihoda i taksi, kao i jednokratnih uplata

   

  Broj bankarskog računa Naziv i adresa banke
  1320000000000252 NLB Banka d.d. Sarajevo
  Džidžikovac 1
  71000 Sarajevo, Sarajevo - Centar
  1540012000335037 INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH
  Obala Kulina Bana 9/A
  71000 Sarajevo
  5710100000276514

  BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BANJA LUKA

  Jevrejska 69

  78000 Banja Luka

  5721030000016929

  MF banka a.d. Banja Luka

  Aleja Svetog Save 61

  78000 Banja Luka

  1411965320010512

  BBI BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D.

  Trg djece Sarajeva bb

  71000 Sarajevo

  1994990046209555

  SPARKASSE BANK D.D.

  Zmaja od Bosne 7

  71000 Sarajevo

  1610000046470189 RAIFFEISEN BANK BH D.D.
  Zmaja od Bosne bb
  71000 Sarajevo
  3060190000594134

  Addiko Bank d.d.

  Trg solidarnosti 12

  71000 Sarajevo

  3380002200046014 UNICREDIT BANK D.D.
  Kardinala Stepinca bb
  88000 Mostar
  5510010002066517 UNICREDIT BANK A.D. Banja Luka
  Marije Bursać 7
  78000 Banja Luka
  5520020001634512

  Addiko Bank a.d. Banja Luka

  Aleja Svetog Save 13

  78000 Banja Luka

  1340010310000533

  ASA Banka D.D. Sarajevo

  Trg međunarodnog prijateljstva 25

  71000 Sarajevo

  5550000107469810 NOVA BANKA A.D. Banja Luka
  Kralja Alfonsa XIII 37 A
  78000 Banja Luka
  5620990001785294

  NLB BANKA A.D.

  Milana Tepića 4

  78000 Banja Luka

  5671628202222272 ATOS BANK AD Banja Luka
  Jevrejska 71
  78000 Banja Luka

  Aneks VI - Računi za plaćanje obaveza PDV-a, trošarine i putarine na proizvode domaće proizvodnje

  Broj bankarskog računa Naziv i adresa banke
  1320000000000446 NLB Banka d.d. Sarajevo
  Džidžikovac 1
  71000 Sarajevo, Sarajevo - Centar
  1540012000342409 INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH
  Obala Kulina Bana 9/A
  71000 Sarajevo
  5710100000276611

  BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BANJA LUKA

  Jevrejska 69

  78000 Banja Luka

  5721030000017317

  MF banka a.d. Banja Luka

  Aleja Svetog Save 61

  78000 Banja Luka

  1411965320010609

  BBI BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D.

  Trg djece Sarajeva bb

  71000 Sarajevo

  1994990046209652

  SPARKASSE BANK D.D.

  Zmaja od Bosne 7

  71000 Sarajevo

  1610000046470286 RAIFFEISEN BANK BH D.D.
  Zmaja od Bosne bb
  71000 Sarajevo
  3060190000594231

  Addiko Bank d.d.

  Trg solidarnosti 12

  71000 Sarajevo

  3380002200047954 UNICREDIT BANK D.D.
  Kardinala Stepinca bb
  88000 Mostar
  5510010002067778 UNICREDIT BANK A.D. Banja Luka
  Marije Bursać 7
  78000 Banja Luka
  5520020001637131

  Addiko Bank a.d. Banja Luka

  Aleja Svetog Save 13

  78000 Banja Luka

  1340010310000630

  ASA Banka D.D. Sarajevo

  Trg međunarodnog prijateljstva 25

  71000 Sarajevo

  5550000407469858 NOVA BANKA A.D. Banja Luka
  Kralja Alfonsa XIII 37 A
  78000 Banja Luka
  5620990001786555

  NLB BANKA A.D.

  Milana Tepića 4

  78000 Banja Luka

  5671628204444445 ATOS BANK AD Banja Luka
  Jevrejska 71
  78000 Banja Luka

   

  Obavještenje o obrascu IKUL i Vođenje evidencija prometa lož ulja