Primjedbe na rad

U cilju da se osigura maksimalna profesionalnost i transparentnost u radu svakog zaposlenog u Upravi za indirektno oporezivanje, obavještavamo sve obveznike indirektnih poreza, kao i sve građane u Bosni i Hercegovini, koji su nezadovljni radom službenika UIO, neprimjerenim ponašanjem ili nezakonitim postupanjem istih, da imaju mogućnost podnošenja primjedbi i elektronskim putem na e-mail adresu:

primjedbe@uino.gov.ba

Odsjek za profesionalne standarde, kao nadležna oragizaciona jedinica u Upravi za indirektno oporezivanje, provjeriće svaku zaprimljenu primjedbu na način da će ista biti obrađena stručno, nepristrasno i efikasno.

Kodeks ponašanja

Uprava za indirektno oporezivanje donijela je Kodeks ponašanja zaposlenih u UIO dana 27.06.2006. godine.
Pravni osnov za donošenje Kodeksa ponašanja su Zakon o upravi i Zakon o Upravi za indirektno oporezivanje.
Kodeks ponašanja se zasniva na preporukama Arusha Deklaracije i Revidirane Arusha Deklaracije, te Uputstvu WCO (Svjetske carinske organizacije) o samoprocjeni integriteta, Modelu kodeksa ponašanja WCO i Vodiču za unapređenje integriteta kao pomoćnim instrumentima Arusha Deklaracije.

Kodeks ponašanja tretira sva relevantna područja rada zaposlenih u UIO:

 • Odgovornost zaposlenih, rukovodilaca i same institucije
 • Odnosi sa strankama i građanima
 • Primanje poklona, gostoprimstva i drugih beneficija
 • Nepristrasnost, izbjegavanje sukoba interesa i nespojivosti
 • Ponašanje vezano za novčana sredstva
 • Povjerljivost i korišćenje službenih informacija
 • Upotreba imovine UIO
 • Radno okruženje

Kao osnovna načela ponašanja zaposlenih u UIO Kodeks promoviše POŠTENjE, PROFESIONALNOST, DOSTOJANSTVO, NEPRISTRASNOST, PAŽNjU.

Kodeks je izuzetno efikasan instrument za unapređenje digniteta službe, ali njegova puna iskorišćenost se postiže samo aktivnim sudjelovanjem klijenata UIO u njegovoj primjeni.
Ako javnost ne zna što može i treba očekivati od Uprave kao institucije i na koji način se može iskazati primjedba na ponašanje zaposlenih, izostaće kvalitetna povratna informacija rukovodstvu UIO, a samim tim i mogućnost da se popravljaju greške u radu.

Poštovani posjetioci naše internet stranice, carinski i poreski obveznici, ukoliko imate opravdane primjedbe na rad naših zaposlenih iskoristite mogućnosti koje vam je direktor UIO stavio na raspolaganje donoseći ovaj Kodeks.

Sve informacije o tome na koji način možete iskazati vašu primjedbu sadržane su u Pravilniku o postupku rješavanja primjedbi.

Podsticanjem javnosti da učestvuje u ocjeni rada Uprave obezbjeđuje se trajan i pouzdan monitoring, a samim tim i motivacija zaposlenih da teže višim standardima u radu i ponašanju.

Kodeks ponašanja uspostavlja načela standarda ponašanja i postavlja jasne smjernice o tome šta se očekuje u određenim situacijama; daje smjernice o načelima koja se trebaju primijeniti u nepredviđenim okolnostima; uspostavlja sistem deklaracija koje čuvaju integritet UIO i njenih zaposlenih; identifikuje sankcije koje se primjenjuju u slučaju nepridržavanja postavljenih pravila ponašanja.

Osnovne preporuke Kodeksa vezano za odgovornosti zaposlenih su:

 • koristiti vrijeme produktivno i na odgovarajući način,
 • pridržavati se postojećih regulativa,
 • postupati ljubazno,
 • obavljati dužnosti sa integritetom, poštenjem i nepristrasnošću,
 • obezbijediti izjave i izvještaje koji se traže u Kodeksu,
 • čuvati službene informacije i koristiti povjerena sredstva na odgovarajući način.

Visoki etički i profesionalni standardi, dobri uslovi rada, motivacija i obučenost zaposlenih osnovni su preduslovi efikasnom ubiranju prihoda. Svi ovi elementi čine cjelinu na kojoj se gradi dignitet institucije.

Postizanje ovih ciljeva nije stvar kulturoloških navika, niti postoje sredine koje su predodređene za neke vrste ponašanja.

Dignitet institucije stvara se dugotrajnim svjesnim naporima i stalnim promovisanjem najviših vrijednosti u radu i ponašanju.

Jasna i kvalitetna zakonska rješenja, te dobre praktične preporuke koje daje Kodeks znatno će olakšati nastojanja u tom pravcu.