Bosna i Hercegovina
Uprava za indirektno - neizravno oporezivanje

Босна и Херцеговина
Управа за индиректно опорезивање

Elektronički potpis

E-usluge

Obzirom da od 01.07.2021. godine počinje sa primjenom novi Zakon o carinskoj politici u BiH i Odluka o provođenju Zakona o carinskoj politici u BiH, UNO je u prethodnom razdoblju poduzimala aktivnosti na uređenju elektroničkog poslovanja s UNO. U okviru ovih aktivnosti donešeni su akti za elektroničko poslovanje s UNO, između ostalih i Opći uvjeti za elektroničko poslovanje s UNO, Korisnička uputa za elektroničko poslovanje s UNO, odgovarajući obrasci za prijavu i odjavu zastupnika za e-poslovanje i zastupnika u elektroničkom poslovanju, kao i ugovor o korištenju informatičkog sustava za elektroničko poslovanje s UNO koji regulira međusobna prava i obveze UNO i korisnika naših elektroničkoh usluga.

Prva elektronička usluga s korištenjem kvalificirane elektroničke potvrde će biti omogućena sudionicima u provoznom carinskom postupku, tako da će od 01.07.2021. godine sudionici u carinskom postupku provoza, carinske prijave za provoz podnositi elektroničkim putem, s tim da iste moraju biti potpisane kvalificiranim elektroničkim potpisom.

Potrebnu dokumentaciju vezanu za elektroničko poslovanje s UNO možete pronaći na linku ovde.

Pored prethodno navedenih aktivnosti, UNO je ispunila sve propisane uvjete za izdavanje kvalificiranih elektroničkih potvrda koje će omogućiti elektroničko poslovanje, odnosno korištenje elektroničkih dokumenata s pravnom snagom papirnatog dokumenta u skladu sa Zakonom o elektroničkom dokumentu, te je dana 12.05.2021. godine upisana u evidenciju ovjeritelja koja se vodi u Ministarstvu komunikacija i transporta BiH, Ured za nadzor i akreditaciju.

Imajući u vidu da je izdavanje kvalificiranih elektroničkih potvrda u BiH i elektroničko poslovanje uz korištenje istih sasvim nova oblast, UNO je na ovaj način olakšala svojim korisnicima koji sada na jednostavan način i na jednom mjestu mogu podnijeti svu potrebnu dokumentaciju za reguliranje ovih oblasti.

Postupak reguliranja elektroničkog poslovanje s Upravom za neizravno oporezivanje:

  1. Ovlašteni predstavnik pravne osobe (korisnika) popunjava, potpisuje i, osobno ili putem pošte, podnosi Upravi za neizravno oporezivanje sljedeću dokumentaciju:
  1. Nakon izvršene verifikacije dostavljene dokumentacije, službenici Uprave za neizravno oporezivanje će putem elektroničke pošte pozvati korisnika na sklapanje i preuzimanje Ugovora o korištenju informatičkog sustava za elektroničko poslovanje sa Upravom za neizravno oporezivanje.
  2. Za kompletiranje postupka prijave zastupnika za reguliranje e-poslovanja neophodno je izvršiti deponiranje njegove kvalificirane elektroničke potvrde.
  3. Daljnje aktivnosti vezane za prijavljivanje i/ili odjavljivanje zastupnika putem propisanih obrazaca, te dostavljanja njihovih kvalificiranih elektroničkih potvrda vrši zastupnik za reguliranje e-poslovanja elektroničkom poštom potpisanom svojim kvalificiranim elektroničkim potpisom.

Dokumentacija iz točke 1. se podnosi Grupi za informatičke tehnologije u nekom od regionalnih centara UNO:

  • Regionalni ured Banja Luka Ulica Mladena Stojanovića 7, 78000 Banja Luka
  • Regionalni ured Mostar Rodoč bb, 88000 Mostar
  • Regionalni ured Sarajevo Zmaja od Bosne 47b, 71000 Sarajevo
  • Regionalni ured Tuzla Ulica Mitra Trifunovića Uče 161, 75000 Tuzla

NAPOMENA:
1. Detalje vezane za postupak izdavanja kvalificiranih elektroničkih potvrda možete pronaći na linku http://ca.uino.gov.ba/bs/usluge/izdavanje.html
2. Informacija o postupanju: „Uprava za neizravno oporezivanje je izgradila infrastrukturu javnih kriptografskih ključeva (Public Key Infrastructure – PKI) i u smislu Zakona o elektroničkom potpisu („Službeni glasnik BiH“, broj: 91/06) prisutna je kao ovjeritelj koji pruža usluge izdavanja kvalificiranih elektroničkih potvrda, pod imenom Ovjeritelj UNO. Od 12.05.2021. godine, Ovjeritelj UNO je upisan u registar ovjeritelja u Bosni i Hercegovini koji se vodi pri Uredu za nadzor i akreditaciju ovjeritelja u Ministarstvu komunikacija i transporta BiH. Imajući u vidu i činjenicu da od 01.07.2021. godine, počinje s primjenom elektronički provozni carinski postupak, UNO je postojeće resurse prioritetno usmjerila na izdavanje kvalificiranih elektroničkih potvrda sudionicima ovog postupka. Kako bi se preduprijedile neželjene posljedice korištenja SMART CARD paketa izdanih od strane Ovjeritelja UNO, neophodno je da se izvrši inicijalizacija istih od strane službenika Sektora za IT. Ovo znači da se prvo pokretanje navedenog paketa na računarima korisnika izvrši od strane službenika grupe za IT pripadajućeg regionalnog centra, te da se nakon uspješno izvršene inicijalizacije potpiše Potvrda o inicijalizaciji SMART CARD paketa. Gore navedeni tekst, odnosno informacija o postupanju se odnosi samo za špedicije.”