e-Porezi

E-Usluge

Implementacijom novog poreznog softvera 2018. godine u Upravi za indirektno oporezivanje stvorene su tehničke pretpostavke za bespapirno podnošenje poreznih prijava. U pitanju je platforma razvijena isključivo za potrebe UIO i prilagođena je poslovnim procesima koji pokrivaju ovu oblast.

Novi porezni softver je platforma koja se sastoji od dvije aplikacije i to, jedna koju koriste službenici UIO u svom svakodnevnom radu i druga (Portal za porezne obveznike) koja je implementirana 2019. godine a koju koriste obveznici indirektnih poreza u BiH kako bi ostvarili komunikaciju sa UIO u domenu elektronskog podnošenja poreznih prijava.

Naknadno je u okviru poreznog informacionog podsistema omogućeno i podnošenje podataka iz knjigovodstvenih evidencija u elektronskom obliku, čime su olakšane i ubrzane kontrolne aktivnosti UIO.

Prijava obveznika za e-Portal se vrši putem linka: https://e-porezi.uino.gov.ba:4443/, na način opisan video prezentacijom ili brošurom koju možete pronaći u menijima sa lijeve strane.

Za nesmetan pristup portalu treba da imate neku od sljedećih verzija browsera: Internet Explorer od verzije 10, Mozila Firefox od verzije 25 ili Google Chrome od verzije 30.

Nakon unosa ispravnih podataka za registraciju, Izjavu o prihvatanju uvjeta korištenja elektronskih usluga, automatski generiranu od strane sistema je potrebno potpisanu i ovjerenu dostaviti neposredno ili poštom nadležnom regionalnom centru.

Adrese regionalnih centara su:

  • Regionalni centar Banja Luka, Ulica Mladena Stojanovića broj 7, 78 000 Banja Luka;
  • Regionalni centar Mostar, Rodoč bb, 88 000 Mostar;
  • Regionalni centar Sarajevo, Zmaja od Bosne broj 47b, 71 000 Sarajevo;
  • Regionalni centar Tuzla, Ulica Mitra Trifunovića Uče broj 161, 75 000 Tuzla.

Nakon što se izvrši provjera ispravnosti Izjave, Uprava za indirektno oporezivanje izvršit će aktivaciju korisničkog naloga na način da se primarnom korisniku (odgovornom licu) elektronskim putem na email adresu odgovornog lica, dostavi obavijest o aktivaciji korisničkog naloga i pretpristupnim parametrima za e-portal. Ovim putem skrećemo vam pažnju na obavezu tačnog popunjavanja polja prilkom elektronske registracije na portalu  Uprave za indirektno oporezivanje.

Za sva pitanja kontaktirajte PDV info liniju na broj telefona 051/335-256, 051/335-257 i 051/335-197.

Za sve tehničke probleme potrebno je da se obratite na kontakt telefon 051/335-264, 051/335-223, 051/335-145 i 051/335-218.

Korištenjem elektronskih usluga Uprave za indirektno oporezivanje možete na jednostavniji i efikasniji način koristiti prava i izvršavati obaveze po osnovu indirektnih poreza.

U svakom trenutku imate pristup svojim podacima na e-portalu, prije svega podacima koji se vode u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza, podacima sa porezne kartice, tako da možete vidjeti sve svoje proknjižene porezne prijave, porezne uplate i sl.

U skladu sa obavezom obveznika indirektnih poreza, propisanim Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, da PDV prijavu dostavljaju UIO elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde pri čemu su istim definirani i rokovi početka primjene, izvršeno je i prilagođavanje poreznog informacionog podsistema na način da podrži i ovaj poslovni proces.

Informacije vezane za za elektronsko poslovanje sa Upravom za indirektno oporezivanje možete pronaći na ovdje dok sve detalje vezane za postupak izdavanja kvalificiranih elektronskih potvrda od strane UIO, čije posjedovanje je ujedno i preduvjet za podnošenje PDV prijava potpisanih kvalificiranim elektronskim potpisom, možete pronaći na linku http://ca.uino.gov.ba/ .