Rast neizravnih poreza i u svibnju 2023.godine

2.06.2023 | Novosti

Prihodi od neizravnih poreza u prvih pet mjeseci 2023. godine iznosili su 4 milijarde i 90 milijuna KM i veći su za 257 milijuna KM ili 6,71% u odnosu na isto razdoblje 2022. godine kada su iznosili 3 milijarde i 833 milijuna KM.  

UNO je u prvih pet mjeseci 2023. godine gospodarstvu vratila 929 milijuna KM što je za 111 milijuna KM više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u prvih pet mjeseci 2023. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 3 milijarde i 160 milijuna KM i veći su za 146 milijuna KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili za isto razdoblje 2022. godine.

 U svibnju 2023. godine prikupljeno je 885 milijuna KM neizravnih poreza što je za 58 milijun KM više u odnosu na svibanj 2022. godine.

RASPODJELA PRIHODA U SIJEČNJU-SVIBANJ 2023. GODINE

Za financiranje državnih institucija u prvih pet mjeseci 2023. godine raspoređen je iznos od 416,9 milijuna KM. Najveći dio prihoda od neizravnih poreza, kao i sav prikupljen višak prihoda, završio je kod entiteta i Brčko distrikta. Tako je Federaciji BiH u pet mjeseci 2023. godine raspoređeno 1 milijarda i 620 milijun KM, Republici Srpskoj 870 milijuna KM i Brčko distrktu 91 milijun KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko BiH s pripadajućim vanjskim dugom za prvih pet mjeseci 2023. godine u poređenju sa istim razdobljem prošle godine. Iako je UNO prikupila više sredstava od neizravnih poreza  tijekom 2023. godine entiteti su dobili manje prihoda u konačnoj raspodjeli zbog činjenica da je vanjski dug entiteta znatno veći u ovoj godini u odnosu na 2022. godinu. Iznosi za otplatu vanjskog duga se odbijaju prije raspodjele prihoda korisnicima.  Svi iznosi su iskazani u milijunima KM.

01.01.-31.05. FBiH RS DB BiH
Doznačeno Spoljni dug Doznačeno Spoljni dug Doznačeno Spoljni dug
(u mil. KM) (u mil. KM) (u mil. KM)
2023 1,280 340 703 167 87 4
2022 1,377 197 767 93 86 4
% promjene -7.07 72.73 -8.35 79.64 1.49 21.79

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovu posebne cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 81,6 milijuna KM, Republika Srpska 53,9 milijuna KM i Distrikt Brčko 2,7 milijuna KM. Razlika predstavlja pričuvu na posebnom računu za cestarinu u iznosu od 0,25 KM.