Promjena trošarine na duhanske prerađevine za 2024. godinu

29.12.2023 | Novosti

Dostava popisnih lista i uplata razlike trošarine prema Odluci o utvrđivanju specifične i minimalne trošarine na cigarete i iznosa trošarine na duhan za pušenje za 2024. godinu.

Podsjećamo sve porezne obveznike i druge osobe koje se bave prometom cigareta i duhana za pušenje da je Odlukom o utvrđivanju specifične i minimalne trošarine na cigarete i iznosa trošarine na duhan za pušenje za 2024. godinu (“Službeni glasnik BiH”, broj: 87/23) regulirano da će se od 01. 01. 2024. godine na cigarete i duhan za pušenje plaćati sljedeće trošarine:

   –  proporcionalna trošarina po stopi od 42% maloprodajne cijene cigareta;

   –  specifična (fiksna) trošarina u iznosu od 1,65 KM za pakiranje od 20 komada cigareta;

    – trošarina na duhan za pušenje u iznosu od 138,40 KM / kg.

S tim u svezi napominjemo da su obveze popisa zaliha duhanskih prerađevina, rokovi za dostavu popisnih lista, obračun i plaćanje razlike trošarine pri svakoj promjeni maloprodajnih cijena propisani odredbom članka 45. stavak (3) Zakona o trošarinama u Bosni i Hercegovini, što se odnosi i na sve promjene cijena cigareta na dan 01.01.2024. godine.

Odlukom je regulirano da su porezni obveznici i druge osobe koje se bave prometom cigareta, a koje podliježu plaćanju minimalne trošarine (tj. ukoliko na dan 01.01.2024. godine imaju na zalihi cigarete sa cijenom nižom od 4,30 KM po pakiranju od 20 komada cigareta), dužni popisati zalihe cigareta na dan 01.01.2024. godine, dostaviti popisne liste nadležnom regionalnom centru UNO do 7. siječnja 2024. godine sa obračunatom razlikom trošarine, te izvršiti uplatu razlike trošarine do 17. siječnja 2024. godine.

Odlukom je također regulirano da su porezni obveznici i druga lica koja se bave prometom duhana za pušenje dužni popisati zalihe duhana na dan 01.01.2024. godine, dostaviti popisne liste nadležnom regionalnom centru UNO do 7. siječnja 2024. godine sa obračunatom razlikom trošarine, te izvršiti uplatu razlike trošarine do 17. siječnja 2024. godine.

U svezi s navedenim, ukazujemo da prema odredbama Zakona o trošarinama u Bosni i Hercegovini i navedenoj odluci obveza dostave popisnih lista i plaćanja razlike obračunate trošarine postoji:

  • ukoliko je ukupna trošarina obračunata na cigarete manja od minimalne propisane ovom odlukom (za cigarete koje eventualno imaju nižu cijenu od 4,30 KM po pakiranju od 20 komada) neovisno o tome da li se na dan 01.01.2024. godine mijenja cijena ovih cigareta,
  • na cigarete na zalihi na dan 01.01.2024. godine kod kojih dolazi do povećanja cijene,
  • na duhan za pušenje na zalihi na dan 01.01.2024. godine.

Slijedom navedenog, ukoliko je ukupna trošarina na cigarete (proporcionalna + specifična) obračunata po gore navedenim stopama veća od minimalne trošarine, (3,46 KM po kutiji cigareta ili pakiranju od 20 komada, odnosno razmjerno broju komada u pakiranju različitom od 20 komada), a kod kojih ne dolazi do povećanja cijene na dan 01.01.2024. godine, nema obveze dostavljanja popisne liste imajući u vidu da je specifična trošarina na cigarete prema ovoj odluci ostala nepromijenjena i da je vezano za cigarete promijenjena samo minimalna trošarina. S druge strane, obveza dostave popisne liste i plaćanja razlike trošarine na zalihe duhana za pušenje na dan 01.01.2024. godine postoji za porezne obveznike i druge osobe koje vrše promet duhana za pušenje, neovisno o tome da li se mijenja cijena ovog trošarinskog proizvoda.

Duhanske prerađevine za koje je plaćena razlika trošarine, mogu se prodavati do isteka zaliha po novim maloprodajnim cijenama, koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta.

Popisne liste (sa upisanim formulama za obračun trošarine) mogu se preuzeti ovdje: