Promjena akcize na duhanske prerađevine za 2024. godinu

29.12.2023 | Novosti

Dostava popisnih lista i uplata razlike akcize prema Odluci o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznosa akcize na duhan za pušenje za 2024. godinu.

Podsjećamo sve porezne obveznike i druga lica koja se bave prometom cigareta i duhana za pušenje da je Odlukom o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznosa akcize na duhan za pušenje za 2024. godinu (“Službeni glasnik BiH”, broj: 87/23)  regulirano da će se od 01. 01. 2024. godine na cigarete i duhan za pušenje plaćati sljedeće akcize:

   –  proporcionalna akciza po stopi od 42% maloprodajne cijene cigareta;

   –  specifična (fiksna) akciza u iznosu od 1,65 KM za pakovanje od 20 komada cigareta;

    – akciza na duhan za pušenje u iznosu od 138,40 KM / kg.

S tim u vezi napominjemo da su obaveze popisa zaliha duhanskih prerađevina, rokovi za dostavu popisnih lista, obračun i plaćanje razlike akcize pri svakoj promjeni maloprodajnih cijena propisani odredbom člana 45. stav (3) Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, što se odnosi i na sve promjene cijena cigareta na dan 01.01.2024. godine.

Odlukom je regulirano da su porezni obveznici i druga lica koja se bave prometom cigareta, a koja podliježu plaćanju minimalne akcize (tj. ukoliko na dan 01.01.2024. godine imaju na zalihi cigarete sa cijenom nižom od 4,30 KM po pakovanju od 20 komada cigareta), dužni popisati zalihe cigareta na dan 01.01.2024. godine, dostaviti popisne liste nadležnom regionalnom centru UIO do 7. januara 2024. godine sa obračunatom razlikom akcize, te izvršiti uplatu razlike akcize do 17. januara 2024. godine.

Odlukom je takođe regulirano da su porezni obveznici i druga lica koja se bave prometom duhana za pušenje dužni popisati zalihe duhana na dan 01.01.2024. godine, dostaviti popisne liste nadležnom regionalnom centru UIO do 7. januara 2024. godine sa obračunatom razlikom akcize, te izvršiti uplatu razlike akcize do 17. januara 2024. godine.

U vezi sa navedenim, ukazujemo da prema odredbama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini i navedenoj odluci obaveza dostave popisnih lista i plaćanja razlike obračunate akcize postoji:

  • ukoliko je ukupna akciza obračunata na cigarete manja od minimalne propisane ovom odlukom (za cigarete koje eventualno imaju nižu cijenu od 4,30 KM po pakovanju od 20 komada) neovisno o tome da li se na dan 01.01.2024. godine mijenja cijena ovih cigareta,
  • na cigarete na zalihi na dan 01.01.2024. godine kod kojih dolazi do povećanja cijene,
  • na duhan za pušenje na zalihi na dan 01.01.2024. godine.

Slijedom navedenog, ukoliko je ukupna akciza na cigarete (proporcionalna + specifična) obračunata po gore navedenim stopama veća od minimalne akcize, (3,46 KM po kutiji cigareta ili pakovanju od 20 komada, odnosno srazmjerno broju komada u pakovanju različitom od 20 komada), a kod kojih ne dolazi do povećanja cijene na dan 01.01.2024. godine, nema obaveze dostavljanja popisne liste imajući u vidu da je specifična akciza na cigarete prema ovoj odluci ostala nepromijenjena i da je vezano za cigarete promijenjena samo minimalna akciza. S druge strane, obaveza dostave popisne liste i plaćanja razlike akcize na zalihe duhana za pušenje na dan 01.01.2024. godine postoji za porezne obveznike i druga lica koja vrše promet duhana za pušenje, neovisno o tome da li se mijenja cijena ovog akciznog proizvoda.

Duhanske prerađevine za koje je plaćena razlika akcize, mogu se prodavati do isteka zaliha po novim maloprodajnim cijenama, koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta.

Popisne liste (sa upisanim formulama za obračun akcize) mogu se preuzeti ovdje: