Prihodi od neizravnih poreza veći za 588 miljuna KM

1.11.2023 | Novosti

Prihodi od neizravnih poreza u deset mjeseci 2023. godine iznosili su 8 milijardi i 800 milijuna KM i veći su za 588 milijuna KM ili 7,15 % u odnosu na isto razdoblje 2022. godine kada su iznosili 8 milijardi i 212 milijuna KM. 

Samo u listopadu 2023. godine prikupljeno je 935 milijuna KM neizravnih poreza što je za 72 milijuna KM više u odnosu na listopad 2022. godine.

 Nakon što je UNO u deset mjeseci 2023. godine gospodarstvu vratila 1 milijardu i 791 milijuna KM povrata PDV-a, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u razdoblju siječanj-listopad 2023. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 7 milijardi i 8 milijuna KM i veći su za 508 milijuna KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili za isto razdoblje 2022. godine.

RASPODJELA PRIHODA U SIJEČNJU-LISTOPAD 2023. GODINE

 Za financiranje državnih institucija u razdoblju siječanj-listopad 2023. godine raspoređen je iznos od 849 milijuna KM. Fedearciji BiH rapoređen je iznos od 3 milijarde i 807 milijuna KM, Republici Srpskoj 2 milijarde i 96 milijuna KM i Distriktu Brčko 212 milijuna KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko BiH s pripadajućim vanjskim dugom u razdoblju siječanj-listopad 2023. godine u poređenju s istim razdobljem prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milijunima KM.

01.01.-31.10. FBiH RS DB BiH
Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug
(u mil. KM) (u mil. KM) (u mil. KM)
2023 2.889 732 1.611 362 195 11
2022 2.939 446 1.649 213 186 7
% promjene -1,70 64,03 -2,29 69,92 5,11 45,11

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovi posebne cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 186 milijuna KM, Republika Srpska 123 milijuna KM i Distrikt Brčko 6,3 milijuna KM. Razlika predstavlja pričuvu na posebnom računu za cestarinu u iznosu od 0,25 KM.