Prihodi od indirektnih poreza veći za 588 miliona KM

1.11.2023 | Novosti

Prihodi od indirektnih poreza u deset mjeseci 2023. godine iznosili su 8 milijardi i 800 miliona KM i veći su za 588 miliona KM ili 7,15 % u odnosu na isti period 2022. godine kada su iznosili 8 milijardi i 212 miliona KM. 

Samo u oktobru 2023. godine prikupljeno je 935 miliona KM indirektnih poreza što je za 72 miliona KM više u odnosu na oktobar 2022. godine.

 Nakon što je UIO u deset mjeseci 2023. godine privredi vratila 1 milijardu i 791 miliona KM povrata PDV-a, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u periodu januar-oktobar 2023. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 7 milijardi i 8 miliona KM i veći su za 508 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili za isti period 2022. godine.

RASPODJELA PRIHODA U JANUARU-OKTOBAR 2023. GODINE

 Za finansiranje državnih institucija u periodu januar-oktobar 2023. godine raspoređen je iznos od 849 miliona KM. Fedearciji BiH rapoređen je iznos od 3 milijarde i 807 miliona KM, Republici Srpskoj 2 milijarde i 96 miliona KM i Distriktu Brčko 212 miliona KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko BiH sa pripadajućim vanjskim dugom u periodu januar-oktobar 2023. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM.

01.01.-31.10. FBiH RS DB BiH
Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug
(u mil. KM) (u mil. KM) (u mil. KM)
2023 2.889 732 1.611 362 195 11
2022 2.939 446 1.649 213 186 7
% promjene -1,70 64,03 -2,29 69,92 5,11 45,11

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovu posebne cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 186 miliona KM, Republika Srpska 123 miliona KM i Distrikt Brčko 6,3 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za cestarinu u iznosu od 0,25 KM.