Prihodi od neizravnih poreza veći za 407 milijuna KM

3.06.2024 | Novosti

Prihodi od neizravnih poreza u prvih pet mjeseci 2024. godine iznosili su 4 milijarde i 497 milijuna KM i veći su za 407 milijuna KM ili 9,95% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine kada su iznosili 4 milijarde i 90 milijuna KM.  

UNO je u prvih pet mjeseci 2024. godine gospodarstvu vratila 869 milijuna KM.

Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u prvih pet mjeseci 2024. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 3 milijarde i 627 milijuna KM i veći su za 467 milijuna KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili za isto razdoblje 2023. godine.

U maju 2024. godine prikupljeno je 894 milijuna KM ineizravnih poreza što je za 9 milijun KM više u odnosu na svibanj 2023. godine.

RASPODJELA PRIHODA U SIJEČNJU-SVIBANJ 2024. GODINE

Za financiranje državnih institucija u prvih pet mjeseci 2024. godine raspoređen je iznos od 420,9 milijuna KM. Najveći dio prihoda odneizravnih poreza, kao i sav prikupljen višak prihoda, završio je kod entiteta i Brčko distrikta. Tako je Federaciji BiH u pet mjeseci 2024. godine raspoređeno 1 milijarda i 960 milijun KM, Republici Srpskoj 1 milijarda i 97 milijuna KM i Brčko distriktu 109 milijun KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko BiH sa pripadajućim vanjskim dugom za prvih pet mjeseci 2024. godine u poređenju sa istim razdobljem prošle godine. Iznosi za otplatu vanjskog duga se odbijaju prije raspodjele prihoda korisnicima.  Svi iznosi su iskazani u milijunima KM.

01.01.-31.05. FBiH RS DB BiH
Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug
(u mil. KM) (u mil. KM) (u mil. KM)
2024 1.463 405 834 204 100 7
2023 1.280 340 703 167 87 4
% promjene 14,35 19,02 18,58 21,72 14,40 62,19

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovi posebne cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 92,2 milijuna KM, Republika Srpska 60,9 milijuna KM i Distrikt Brčko 3,1 milijuna KM. Razlika predstavlja pričuvu na posebnom računu za cestarinu u iznosu od 0,25 KM.