Prihodi od indirektnih poreza veći za 407 miliona KM

3.06.2024 | Novosti

Prihodi od indirektnih poreza u prvih pet mjeseci 2024. godine iznosili su 4 milijarde i 497 miliona KM i veći su za 407 miliona KM ili 9,95% u odnosu na isti period 2023. godine kada su iznosili 4 milijarde i 90 miliona KM.  

UIO je u prvih pet mjeseci 2024. godine privredi vratila 869 miliona KM.

Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u prvih pet mjeseci 2024. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 3 milijarde i 627 miliona KM i veći su za 467 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili za isti period 2023. godine.

U maju 2024. godine prikupljeno je 894 miliona KM indirektnih poreza što je za 9 milion KM više u odnosu na maj 2023. godine.

RASPODJELA PRIHODA U JANUARU-MAJ 2024. GODINE

Za finansiranje državnih institucija u prvih pet mjeseci 2024. godine raspoređen je iznos od 420,9 miliona KM. Najveći dio prihoda od indirektnih poreza, kao i sav prikupljen višak prihoda, završio je kod entiteta i Brčko distrikta. Tako je Federaciji BiH u pet mjeseci 2024. godine raspoređeno 1 milijarda i 960 milion KM, Republici Srpskoj 1 milijarda i 97 miliona KM i Brčko distriktu 109 milion KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko BiH sa pripadajućim vanjskim dugom za prvih pet mjeseci 2024. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. Iznosi za otplatu vanjskog duga se odbijaju prije raspodjele prihoda korisnicima.  Svi iznosi su iskazani u milionima KM.

01.01.-31.05. FBiH RS DB BiH
Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug
(u mil. KM) (u mil. KM) (u mil. KM)
2024 1.463 405 834 204 100 7
2023 1.280 340 703 167 87 4
% promjene 14,35 19,02 18,58 21,72 14,40 62,19

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovu posebne cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 92,2 miliona KM, Republika Srpska 60,9 miliona KM i Distrikt Brčko 3,1 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za cestarinu u iznosu od 0,25 KM.