Prihodi od neizravnih poreza veći za 120 milijuna KM

3.03.2023 | Novosti

Prihodi od neizravnih poreza u prva dva mjeseca 2023. godine iznosili su 1 milijardu i 542 milijuna KM i veći su za 120 milijuna KM ili 8,38 % u odnosu na isto razdoblje 2022. godine kada su iznosili 1 milijardu i 422 millijuna KM.  

UNO je u prva dva mjeseca 2023. godine gospodarstvu vratila 368 milijuna KM što je za 65 milijuna KM više u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili za isto razdoblje 2022. godine

Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u prva dva mjeseca 2023. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 1 milijarda i 173 milijuna KM i veći su za 54 milijuna KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili za isto razdoblje 2022. godine.

RASPODJELA PRIHODA U PRVA DVA MJESECA 2023. GODINE

 Za financiranje državnih institucija u prva dva mjeseca 2023. godine raspoređen je iznos od 137 milijuna KM. Sav višak prihoda od neizravnih poreza završio je u entitetskim kasama i kod Brčko distrikta.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko BiH s pripadajućim vanjskim dugom u prva dva mjeseca 2023. godine u poređenju sa istim razdobljem prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milijunima KM.

01.01.-28.02. FBiH RS DB BiH
Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug
(u mil. KM) (u mil. KM) (u mil. KM)
2023 467 156 258 79 35 0
2022 498 68 285 31 32 1
% promjene -6.21 130.28 -9.56 154.70 10.65

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovu posebne cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 32,1 milijuna KM, Republika Srpska 21,2 miljuna KM i Distrikt Brčko 1 milijun KM. Razlika predstavlja pričuvu na posebnom računu za cestarinu u iznosu od 0,25 KM.