Prihodi od neizravnih poreza veći za 422 milijuna KM

2.07.2024 | Novosti

Prihodi od neizravnih poreza za šest mjeseci 2024. godine iznosili su 5 milijardi i 422 milijuna KM i veći su za 422 milijuna KM ili 8,42% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine kada su iznosili 5 milijardi KM.  

UNO je za šest mjeseci 2024. godine gospodarstvu vratila 1 milijardu i 23 milijuna KM.

Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima za šest mjeseci 2024. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 4 milijarde i 398 milijuna KM i veći su za 487 milijuna KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili za isto razdoblje 2023. godine.

PRIHODI PRIKUPLJENI U LIPNJU 2024.

U lipnju 2024. godine prikupljeno je 924 milijuna KM neizravnih poreza što je za 14 milijuna KM više u odnosu na lipanj 2023. godine.

RASPODJELA PRIHODA U SIJEČNJU-LIPNJU 2024. GODINE

Za financiranje državnih institucija za šest mjeseci 2024. godine raspoređen je iznos od 500 milijuna KM. Najveći dio prihoda od neizravnih poreza, kao i sav prikupljen višak prihoda, završio je kod entiteta i Brčko distrikta. Tako je Federaciji BiH u šest mjeseci 2024. godine raspoređeno 2 milijarde i 395 milijuna KM, Republici Srpskoj 1 milijarda i 342 milijuna KM i Brčko distriktu 135 milijuna KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko BiH s pripadajućim vanjskim dugom za šest mjeseci 2024. godine u poređenju sa istim razdobljem prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milijunima KM.

01.01.-30.06. FBiH RS DB BiH
Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug
(u mil. KM) (u mil. KM) (u mil. KM)
2024 1.842 441 1.056 212 124 7
2023 1.632 382 896 184 110 4
% promjene 12,83 15,36 17,83 14,81 12,82 61,81

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovi posebne cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 111,9 milijuna KM, Republika Srpska 73,9 milijuna KM i Distrikt Brčko 3,7 milijuna KM. Razlika predstavlja pričuvu na posebnom računu za cestarinu u iznosu od 0,25 KM.