Održan sastanak ravnatelja poreznih administracija u BiH

16.04.2024 | Novosti

Ravnatelj Uprave za neizravno oporezivanje dr. Zoran Tegeltija danas se sastao sa ravnateljima poreznih administracija u Bosni i Hercegovini, Goranom Maričićem ravnateljem Porezne uprave Republike Srpske, Šerifom Isovićem ravnateljem Porezne uprave Federacije BiH i Janjom Geljić ravnateljicom Direkcije za financije Brčko distrikta.

Na zajedničkom sastanku raspravljalo se o razmjeni informacija iz oblasti izravnih i neizravnih poreza, te ostalim aktualnim temama koje su u nadležnosti porezne administracije u BiH. Kontinurana dobra suradnja i kvalitetna razmjena informacija između četiri porezne administracije u BiH od izuzetnog je značaja za prikupljanje prihoda po osnovi neizravnih i izravnih poreza. Danas je razgovarano i o poboljšanju usluga svim poreznim obveznicima u BiH jer je zadovoljstvo korisnika usluga vrlo važno za sve porezne administracije u Bosni i Hercegovini.

Po završetku sastanka, održan je i sastanak Upravnog odbora projekta između Porezne uprave Švedske i sve četiri porezne administracije u BiH. Projekat koji se realizira od srpnja 2021. do kraja lipnja 2024. godine ima za cilj modernije, pouzdanije i korisnije porezne uprave.

Rad projekta podijeljen je na 5 komponenti i 2 podkomponente.

  • Promjena načina razmišljanja
  • Usluge poreznim obveznicima (podkomponenta Predispunjavanje poreznih prijava)
  • Upravljanje rizikom porezne stege (podkomponenta Analiza poreznog jaza)
  • BEPS i Globalni forum
  • Obuka za porezne inspektore (podkomponenta Transferne cijene)

Suradnja između sve četiri porezne uprave u Bosni i Hercegovini i Porezne uprave Švedske (STA) fokusirana je na razvoju vještina zaposlenih, kao i na izgradnji kapaciteta na način da se koristi metodologija međusobnog mentorstva uz elemente obuke instruktora.