Obavještenje prevoznicima

30.05.2023 | Novosti

Uprava za neizravno oporezivanje je obaviještena od strane Carinske uprave Republike Hrvatske da će od 31.05. do 01.06.2023. godine biti puštena produkcija novog NCTS Faza 5. Kako se radi o složenoj proceduri, tih dana neće biti moguće izbjeći dodatno usporavanje procedura pa samim tim i usporavanje prekograničnog robnog prometa i to prvenstveno na ulazu u EU/HR u drugoj polovini dana 31.05.2023. godine i prvoj polovini  dana 01. 06.2023. godine.

Više detalja o tome dostupno je na web stranici MFIN CURH na linku https://carina.gov.hr/vijesti/najava-pocetka-primjene-nove-verzije-provoznog-sustava-ncts-faze-5/12584