Daljnji rast prihoda od neizravnih poreza

4.09.2023 | Novosti

Uprava za neizravno oporezivanje bilježi nove rekordne prihode od neizravnih poreza, pa je tako u mjesecu kolovozu 2023. godine prikupljen najveći mjesečni iznos prihoda od uspostave institucije, čak 979 milijuna KM.

Kumulativno, prihodi od neizravnih poreza u osam mjeseci 2023. godine iznosili su 6 milijardi i 931 milijun KM i veći su za 495 milijuna KM ili 7,69 % u odnosu na isto razdoblje 2022. godine kada su iznosili 6 milijardi i 436 milijuna KM.  

UNO je u razdoblju siječanj-kolovoz 2023. godine gospodarstvu vratila 1 milijardu i 454 milijuna KM povrata PDV-a, tako da su neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u razdoblju siječanj-kolovoz 2023. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 5 milijardi i 477 milijuna KM i veći su za 407 milijun KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili za isto razdoblje 2022. godine.

RASPODJELA PRIHODA U RAZDOBLJU SIJEČANJ-KOLOVOZ 2023. GODINE

 Za financiranje državnih institucija u razdoblje siječanj-kolovoz 2023. godine raspoređen je iznos od 679 milijuna KM. Ostatak prikupljenih prihoda od neizravnih poreza završio je kod entiteta i Brčko distrikta. Tako je Federacija BiH sa jedinstvenog računa dobila 2 milijarde 982 milijuna KM, Republika Srpska 1 milijardu i 614 milijuna KM i Brčko distrkt 165 milijuna KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko BiH s pripadajućim vanjskim dugom u razdoblju siječanj-kolovoz 2023. godine u poređenju sa istim razdobljem prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milijunima KM.

01.01.-31.08. FBiH RS DB BiH
Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug
(u mil. KM) (u mil. KM) (u mil. KM)
2023 2.310 531 1.256 265 153 7
2022 2.313 318 1.293 154 146 4
% promjene -0,12 67,09 -2,87 71,56 5,20 64,26

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovi posebne cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 141 milijuna KM, Republika Srpska 93 milijuna KM i Distrikt Brčko 4,8 milijuna KM. Razlika predstavlja pričuvu na posebnom računu za cestarinu u iznosu od 0,25 KM.