Daljnji rast prihoda od indirektnih poreza

4.09.2023 | Novosti

Uprava za indirektno oporezivanje bilježi nove rekordne prihode od indirektnih poreza, pa je tako u mjesecu avgustu 2023. godine prikupljen najveći mjesečni iznos prihoda od uspostave institucije, čak 979 miliona KM.

Kumulativno, prihodi od indirektnih poreza u osam mjeseci 2023. godine iznosili su 6 milijardi i 931 milion KM i veći su za 495 miliona KM ili 7,69 % u odnosu na isti period 2022. godine kada su iznosili 6 milijardi i 436 miliona KM.  

UIO je u periodu januar-august 2023. godine privredi vratila 1 milijardu i 454 miliona KM povrata PDV-a, tako da su neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u periodu januar-august 2023. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 5 milijardi i 477 miliona KM i veći su za 407 milion KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili za isti period 2022. godine.

RASPODJELA PRIHODA U PERIODU JANUAR-AUGUST 2023. GODINE

 Za finansiranje državnih institucija u periodu januar-august 2023. godine raspoređen je iznos od 679 miliona KM. Ostatak prikupljenih prihoda od indirektnih poreza završio je kod entiteta i Brčko distrikta. Tako je Federacija BiH sa jedinstvenog računa dobila 2 milijarde 982 miliona KM, Republika Srpska 1 milijardu i 614 miliona KM i Brčko distrkt 165 miliona KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko BiH sa pripadajućim vanjskim dugom u periodu januar-august 2023. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM.

01.01.-31.08. FBiH RS DB BiH
Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug
(u mil. KM) (u mil. KM) (u mil. KM)
2023 2.310 531 1.256 265 153 7
2022 2.313 318 1.293 154 146 4
% promjene -0,12 67,09 -2,87 71,56 5,20 64,26

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovu posebne cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 141 miliona KM, Republika Srpska 93 miliona KM i Distrikt Brčko 4,8 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za cestarinu u iznosu od 0,25 KM.