Administrativne pristojbe

Obavještavamo vas da je Ministarstvo finansija i trezora BiH donijelo Naredbu o uplatnim računima koja je objavljena u “Službenom glasniku BiH” broj 30/23 od 28.04.2023. godine, a koja stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja (06.05.2023. godine).

Prema Naredbi uplatni računi za administrativne pristojbe pripadaju jedinstvenom računu trezora BiH (JRT), a nazivi i brojevi uplatnih računa su sljedeći:

  • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
  • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
  • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
  • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)

Naredbom je propisana nova vrsta prihoda:

Naziv vrste prihoda Brsta prihoda Budžetska organizacija
Prihodi od naplate troškova prisilne naplate UNO BiH 723113 1601999

U vezi sa navedenim, potrebno je danom stupanja na snagu Naredbe prilikom naplate propisanih administrativnih taksi, prihoda od režijskih troškova, te naplate troškova prinudne naplate, primjenjivati važeće uplatne račune odnosno svoje, instrukcije blagovremeno ažurirati kako bi se stvorili svi neophodni uslovi za uplatu javnih prihoda na Jedinstveni račun trezora BiH.

Uplatni račun za uplatu sredstava na ime štampanja trošarinskihi evidencijskih markica ostaje nepromijenjen; Unikredit banka d.d. Mostar broj: 3380002210004907.

 

Povrat pogrešno uplaćenih administrativnih pristojbi

U slučaju povrata pogrešno uplaćenih administrativnih pristojbi predviđeno je da se povrat pogrešno uplaćenih pristojbi vrši po zahtjevu stranke koji upućuje prema Upravi za neizravno oporezivanje.
Uprava, rješavajući po zahtjevu stranke, donosi Rješenje o povratu administrativne pristojbe, koje prosljeđuje Ministarstvu financija i trezora BiH na realizaciju Rješenja. Podnositelj zahtjeva za povrat je oslobođen plaćanja administrativne pristojbe za taj zahtjev.

Da bismo izbjegli bilo kakvu mogućnost zabune naglašavamo da se zahtjev podnosi Upravi samo u slučaju kada se traži povrat pogrešno uplaćene takse za spise i radnje koje je radila Uprava. U slučaju pogrešne uplate pristojbe za radnje koje je poduzimala neka druga institucija obratiti ćete se toj instituciji.

Mišljenje o prihvatanju potvrda o izvršenim plaćanjima putem elektronskog bankarstva