Počela implementacija Twinning projekta “Jačanje kapaciteta Uprave za neizravno oporezivanje”

6.12.2023 | Novosti

Danas je u Upravi za neizravno oporezivanje održan 1. sastanak Upravnog odbora Twinning projekta „Jačanje kapaciteta UNO“ na kome su bili nazočni partneri u projektu iz zemalja članica EU Italije i Litvanije i predstavnica Izaslanstva EU. Sastankom je predsjedavao ravnatelj UNO dr. Zoran Tegeltija koji je istaknuo važnost ovoga projekta za Upravu, te dao podršku u radu na ostvarivanju rezultata projekta koji su veoma zahtjevni i važni za daljnje unaprjeđenje rada i učinkovitosti Uprave za neizravno oporezivanje.

 Projekat financira EU iz sredstava IPA 2020. Opći cilj projekta, vrijednog 1.000.000 EUR je daljnje usklađivanje zakonodavstva i praksi BiH sa pravnom stečevinom Unije i primjena zakonodavstva, praksi i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u oblasti neizravnog oporezivanja. Projekat ima za cilj poboljšati sveukupni učinak UNO primjenom novih zakona, postupaka i dobro razvijenih učinkovitih sustava carinskih, PDV i trošarinskih kontrola.

Podrška i izgradnja kapaciteta za daljnje usklađivanje carinskog i poreznog zakonodavstva, procedura i standarda sa pravnom stečevinom Unije je neophodna kako bi se stvorili bolji uvjeti za učinkovitije zakonodavstvo i na taj način doprinijelo učinkovitijem funkcioniranju UNO, posebno u području borbe protiv carinskih i fiskalnih prijevara, kao i drugih negativnih efekata prikupljanja prihoda. Pored toga, procedure i prakse koje se primjenjuju u upravama država članica EU (koje se bave neizravnim oporezivanjem) trebaju biti predstavljeni UIO i primjenjeni, uzimajući u obzir zakonodavni okvir i IT mogućnosti Bosne I Hercegovine.

Projekat implementira: Agencija Ministarstva gospodarstva i financija EUTALIA, Rim, Italija

Twinning partneri:

  • – Italijanska uprava za carine i monopole, Rim, Italija
  • – Italijanska uprava prihoda, Rim, Italija
  • – Ministartsvo financija Republike Litvanije (Carinska uprava), Vilnius, Litvanija
  • – Uprava za neizravno oporezivanje, Bosna i Hercegovina

Vremensko trajanje projekta:

Implementacija projekta je počela 25.09.2023. godine i trajat će 24 mjeseca.

Aktivnosti projekta:

  1. Usklađivanje carinskog i poreznog zakonodavstva (carina, PDV, trošarina, prisilna naplata, provoz)
  2. Razvoj organizacijske kulture upravljanja carinskim rizicima
  3. Podrška Odjeljenju za internu reviziju UNO
  4. Podrška stručnom timu za provedbu FATF Akcionog plana (FATF –Financial Activities Task Forces- Radna grupa za financijske aktivnosti)