Obavještenje – ovlašteni izvoznici

29.11.2022 | Novosti

Zbog početka primjene novog Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini Sektor za carine UNO obavijestio je Odsjek za carinske poslove regionalnih centara o potrebi podnošenja zahtjeva za nova odobrenja za pojednostavljene carinske postupke i to: odobrenje za lokalno uvozno i lokalno izvozno carinjenje, odobrenje za status ovlaštenog pošiljatelja i odobrenje za status ovlaštenog primatelja.

S obzirom da se ovlašteni izvoznici koji imaju odobren pojednostavljen postupak dokazivanja podrijetla robe javljaju pitanjem da li je i kod ovog pojednostavljenja potrebno podnositi zahtjev za novo odobrenje, napominjemo da izvoznici koji imaju Odobrenje za status ovlaštenog izvoznika nemaju obvezu podnošenja zahtjeva za novo odobrenje jer je pravni osnov za stjecanje statusa ovlaštenog izvoznika sadržan u odredbama međunarodnih sporazuma o slobodnoj trgovini koje je Bosna i Hercegovina potpisala sa drugim zemljama, odnosno pripadajućim protokolima o definiciji pojma “proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje, kao i Prilogom I – Definicija pojma “proizvodi s podrijetlom” i metode administrativne suradnje Regionalne konvencije o pan-euro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o podrijetlu robe, a ne odredbama Zakona o carinskoj politici u BiH i Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini.