Obavještenje o novim transakcionim računima za uplate indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje UNO

30.11.2022 | Novosti

Obavještenje o novim transakcionim računima za uplate neizravnih poreza i ostalih prihoda i pristojbi koje naplaćuje UNO otvorenih kod ASA Banka d.d. Sarajevo.

ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo obavijestila je Upravu za neizravno oporezivanje (u daljem tekstu: UNO) da će dana 30.11.2022. godine biti izvršena statusna promjena pripajanja ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo, ASA Banci d.d. Sarajevo.

Ovim putem Vas obavještavamo da će brojevi transakcionih računa za uplatu neizravnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje UNO, objavljeni u Pravilniku o uplaćivanju neizravnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje UNO (“Službeni glasnik BiH”, broj 21/20 i 23/20), prethodno otvoreni u ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo, biti zamijenjeni novim transakcionim računima za uplatu, koji su na raspolaganju poreskim obveznicima i ostalim fizičkim i pravnim licima počev od 05.12.2022. godine, a kako slijedi:

Naziv računa Aneks
Pravilnika o uplaćivanju neizravnih poreza i ostalih prihoda i pristojbi koje naplaćuje UNO
Računi za uplatu koji su otvoreni u ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo

(do 30.11.2022.)

Novi računi za uplatu u ASA Banka d.d. Sarajevo

(od 05.12.2022.)

Račun za plaćanje obaveza po izvoznoj ili uvoznoj carinskoj prijavi IV 1401010310000975 1340010310000436
Račun za plaćanje obaveza pri uvozu i izvozu koje se ne naplaćuju na osnovu carinske prijave, po osnovu ostalih prihoda i pristojbi, kao i jednokratnih uplata V 1401010310001072 1340010310000533
Račun za plaćanje obaveza PDV-a, trošarina i putarine na proizvode domaće proizvodnje VI 1401010310001169 1340010310000630
Račun za uplatu gotovinskog depozita u svrhu osiguranja duga VII 1401010310001363 1340010310000824

UNO će u što skorije vrijeme izvršiti i izmjenu Pravilnika o uplaćivanju neizravnih poreza i ostalih prihoda i pristojbi koje naplaćuje UNO u dijelu koji se odnosi na uplatne račune iz gore navedenih aneksa.