Kolegij Odsjeka za carine RC Banja Luka

18.08.2023 | Novosti

Dana 18.08.2023. godine održan je Kolegij Odsjeka za carine RC Banja Luka kojim je predsjedavao direktor dr. Zoran Tegeltija, a na kojem su učestovali šefovi carinskih ispostava RC Banja Luka i šefovi grupa Odsjeka za carine RC Banja Luka.

U uvodnoj riječi direktor Tegeltija osvrnuo se na trenutno stanje u RC Banja Luka navodeći pozitivne rezultate u vidu rasta prihoda i adekvatne popunjenosti organizacionih jedinica. Također, direktor Tegeltija je predstavio i tekuće probleme i izazove, i dao riječ ostalim učesnicima koji su dodatno objasnili stanje i probleme u organizacionim jedinicama kojima rukovode.

Šef Odsjeka za carinske poslove RC Banja Luka gosp. Goran Marinković pozvao je sve učesnike da naprave analizu stanja u organizacionim jedinicama kojima rukovode i da posebnu pozornost obrate na izgradnju i unapređenje ljudskih resursa.

Na kraju sastanka direktor Tegeltija pozvao je sve sudionike da ulože dodatne napore na jačanju integriteta zaposlenih, boljoj suradnji sa poslovnom zajednicom, stvaranju boljih uvjeta rada, a što će u konačnici rezultirati i većim prihodima od neizravnih poreza.