Implementacija Projekta sprječavanja ilegalne trgovine i prometa oružjem u Bosni i Hercegovini u 2022. godini

3.01.2023 | Novosti

Projekat sprječavanja ilegalne trgovine i prometa oružjem u Bosni i Hercegovini (Halting Arms and Lawbreaking Trade – HALT) se provodi od velječe 2020. godine kao zajednički projekat Razvojnog programa Ujedinjenih nacija  u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) i UN Ureda za drogu i kriminal (UNODC) s općim ciljem daljnjeg unaprjeđivanja sigurnosti unutar i izvan granica Zapadnog Balkana kroz ciljano djelovanje usmjereno ka unaprjeđenju kapaciteta Bosne i Hercegovine u borbi protiv ilegalne trgovine malim oružjem i lakim naoružanjem (eng. skraćenica SALW). godine. Projektne aktivnosti se provode u suradnji sa Upravom za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UNO BiH) kao glavnim korisnikom ovog projekta, a određene aktivnosti u okviru projekta obuhvaćaju i druge institucije odnosno agencije u Bosni i Hercegovini, između ostalog i Graničnu policiju (GP), Državnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA), Ministarstvo sigurnosti (MS), Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (MVTEO), Ministarstvo transporta i komunikacija BiH (MTK) te poštanske operatere u BiH.  Projekat je nedavno produžen do 30.06.2023.

U okviru UNDP komponente projekta, UNO je kroz blisku suradnju sa UNDP BiH uspješno nastavila sa provođenjem projekta kroz uspješnu implementaciju većine aktivnosti predviđenih projektom uprkos brojnim izazovima, uključujući pandemiju COVID-19 i složenu političko-ekonomsku situaciju u zemlji.

Početkom 2022. godine kontakt osobe delegirane ispred UNO za provođenje projekta održale su sastanak sa projektnim timom UNDP BiH radi koordinacije i dogovora o predstojećim aktivnostima. Kao rezultat ovog sastanka, UNO je u bliskoj suradnji sa UNDP BiH u 2022. godini ostvario slijedeće rezultate:

  • UNO je samo tijekom 2022. godine preuzeo specijaliziranu opremu koju je UNDP BiH osigurao kroz projekat.  Vrijednost donirane opreme iznosi preko 515.000 KM (bez PDV-a), a donirana oprema uključuje: 4 sofisticirana detektora eksploziva i narkotika, 10 endoskopa, 7 mjerača gustine materijala, tzv. „baster“, 25 kompleta za detekciju eksploziva i 25 kompleta za detekciju narkotika (zajedno sa 10 dodatnih setova za testiranje za svaki komplet), 25 kompleta višenamjenskih alata i 24 kompleta za pregled vozila. Obučeno je 5 trenera UNO prilikom primopredaje 4 detektora eksploziva i narkotika kao i 10 službenika UNO za korištenje „bastera“ i kompleta za detekciju eksploziva i narkotika.
  • Treneri i trenerice iz UNO, uz suradnju sa UNDP BiH, su održali 9 dodatnih jednodnevnih obuka u 4 različita grada za preko 120 carinskih službenika/ca o primjeni 8 Standardnih operativnih procedura (SOP) razvijenih u okviru projekta koje reguliraju korak po korak pristup u sprječavanju i otkrivanju ilegalne trgovine SALW od strane carinskih službenika/ca kao i praktični dio obuke o korištenju specijalizirane opreme za detekciju SALW (donirane kroz projekat) i izvora zračenja. Ukupno 738 carinskih službenika/ca prošlo je ove obuke tijekom implementacije projekta. Pored toga, organizirana je jednodnevna obuka za 32 rukovoditelja srednje razine iz UNO kako bi se naglasila važnost primjene razvijenih SOP-a i pravilnog i kontinuiranog korištenja donirane opreme.
  • U organizaciji UNDP BiH održano je 5 radionica u svezi gender pitanja odnosno ravnopravnosti spolova u UNO na kojima je sudjelovalo 130 rukovoditelja iz UNO (69 žena i 61 muškarac). Tijekom radionica su, između ostalog, razmatrane prepreke i kontekstualni čimbenici s ciljem poboljšanja položaja žena i karijernih perspektiva u UNO, s naglaskom na važnost rodne ravnopravnosti općenito kao i prevencije seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u smislu pravovremenog prepoznavanja ovih devijativnih ponašanja te institucionalnih zaštitnih mehanizama koji su na raspolaganju svim uposlenicima UNO. Pored predavačice iz UNO, koja djeluje i kao savjetnica za prevenciju uznemiravanja temeljem spola i seksualnog uznemiravanja u UNO, radionice su podržali Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine kao predstavnik Koordinacijskog odbora za SALW u BiH, Mreže „Udruženje policijskih službenica“ i Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, u ulogama predavača/ica i moderatora/ica, postavljajući inovativni sustav horizontalne razmjene među praktičarima na ovu temu.
  • Kontakt osobe UNO delegirane za provođenje projekta nazočile su sastanku Radne grupe na operativnoj razini organizirane u veljači od strane UNDP BiH, a kojem su nazočili i predstavnici 15 policijskih tijela sa svih razina u BiH te predstavnici Tužilteljstva BiH. Na sastanku je razgovarano o modalitetu budućih zajedničkih vježbi koje bi uključivale sve navedene agencije o korištenju SOP-ova razvijenih u okviru ovog i drugih projekata koje je implementirao odnosno implementira UNDP BiH s ciljem povećanja kapaciteta u učinkovitoj borbi protiv ilegalne trgovine SALW-om. Sastanak Radne grupe je rezultirao idejom da se napravi scenario za zajedničke vježbe koje bi uključivale sve navedene institucije.
  • Uposlenici UNO su nazočili na 1 zajedničkoj-pilot vježbi i 10 zajedničkih vježbi na kojima su pored uposlenika UNO sudjelovali policijski službenici iz 15 različitih policijskih agencija, uz sudjelovanje Tužilaštva BiH. Vježbe su organizirane su u 10 različitih gradova u BiH tijekom kojih su unaprijeđeni kapaciteti 54 uposlenika UNO (uglavnom iz sektora carina i sektora za provođenje propisa) na način da su detaljno upoznati sa nadležnostima policijskih organa u BiH sa osvrtom na postupanja u kaznenim djelima vezanim za ilegalne trgovinu i držanje SALW te kroz praktičnu obuku, zajedno sa drugim policijskim organima u BiH, uz korištenje razvijenih SOP-a i njihovoj povezanosti sa relevantnim odredbama zakona o kaznenom postupku u BiH koje se odnose na nedozvoljeno posjedovanje i promet SALW-a, kao i o korištenju opreme donirane kroz projekat. Svi sudionici su pomno praćeni od strane Tužiteljstva BiH koje je nazočilo svakoj vježbi i koje je davalo svoj osvrt i upute sudionicima tijekom navedenih vježbi.
  • Nastavljena je međunarodna suradnja UNO i regionalnih uprava carina kroz organiziranje sastanaka između uposlenika UNO sa kolegama iz carinskih uprava Srbije i Crne Gore. U organizaciji UNDP-a, u ožujku je u Beogradu organiziran sastanak UNO BiH i Uprave carina Srbije na kojem je sudjelovalo 7 službenika UNO i 4 službenika Uprave carina Srbije. Pored toga, uposlenici UNO su nazočili i regionalnom sastanku carinskih uprava na kojem je sudjelovalo 15 sudionika – predstavnika UNO BiH, Uprave za prihode i carine Crne Gore i Uprave carina Srbije. Sastanci su korišteni kao forum za razmjenu informacija o naporima svake administracije u borbi protiv ilegalne trgovine SALW predstavljanjem organizacijske strukture i kapaciteta svake agencije, najbolje prakse kao i rezultata ostvarenih kroz projekat HALT i potencijalne replikacije projekta u susjednim zemljama.
  • U Beču je u ožujku organiziran sastanak Radne grupe na strateškoj razini na temu prevencije ilegalne trgovine SALW-om kao i različitim aspektima implementacije projekta HALT. Sastanku je nazočilo 6 uposlenika UNO od ukupno 13 sudionika koji su delegirani iz nekoliko institucija iz BiH, uključujući i predsjedatelja Koordinacijskog odbora za kontrolu SALW u BiH kao i predstavnike MVTEO-a.

UNO u 2023. godini, uz blisku koordinaciju sa UNDP BiH, namjerava nastaviti sa implementacijom preostalih aktivnosti u projektu uz nadu da će se projekat uspješno završiti do predviđenog datuma – 30.06.2023. godine –  odnosno do datuma do kojeg je projekat HALT produžen iz objektivnih razloga, a prije svega zbog pandemije COVID-19.