Prihodi od neizravnih poreza veći za milijardu i 194 milijuna KM

4.10.2022 | Novosti

Prihodi od neizravnih poreza u razdoblju siječanj-rujan 2022. godine iznosili su 7 milijardi i 350 milijuna KM i veći su za 1 milijardu i 194 milijuna KM ili 19,40% u odnosu na isto razdoblje  2021. godine kada su iznosili 6 milijardi i 156 milijuna KM.

Samo u rujnu 2022. godine prikupljeno je 913 milijuna KM neizravnih poreza što je za 121 milijun KM više u odnosu na rujan 2021. godine.

RASPODJELA PRIHODA U RAZDOBLJU SIJEČANJ-RUJAN 2022. GODINE

Nakon što je UNO gospodarstvu vratila 1 milijardu i 540 milijuna KM po osnovi povrata PDV-a, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u razdoblju siječanj-rujan 2022. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 5 milijardi i 810 milijuna KM i veći su za 758 milijuna KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili za isto razdoblje 2021. godine.

Za financiranje državnih institucija u razdoblju siječanj-rujan 2022. godine raspoređen je iznos od 647 milijuna KM. Fedearciji BiH u devet mjeseci 2022. godine raspoređeno je 3 milijarde i 173 milijuna KM, Republici Srpskoj 1 milijardu i 770 milijuna KM i Brčko distriktu 177 milijuna KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko BiH s pripadajućim vanjskim dugom u razdoblju siječanj-rujan  2022. godine u poređenju sa istim razdobljem prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milijunima KM.

01.01.-30.09. FBiH RS DB BiH
Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug
(u mil. KM) (u mil. KM) (u mil. KM)
2022 2.614 403 1.481 186 165 7
2021 2.221 378 1.240 179 141 7
% promjene 17,66 6,38 19,45 3,95 17,20

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovi posebne cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 156 milijuna KM, Republika Srpska 103 milijuna KM i Distrikt Brčko 5,3 milijuna KM. Razlika predstavlja pričuvu na posebnom računu za cestarinu u iznosu od 0,25 KM.