Prihodi od neizravnih poreza veći za 652 milijuna KM

4.12.2023 | Novosti

Prihodi od neizravnih poreza u jedanaest mjeseci 2023. godine iznosili su 9 milijardi i 727 milijuna KM i veći su za 652 milijuna KM ili 7,18% u odnosu na isto razdoblje 2022. godine kada su iznosili 9 milijardi i 75 milijuna KM.

Samo u studenom 2023. godine prikupljeno je 927 milijuna KM neizravnih poreza što je za 64 milijuna KM više u odnosu na studeni 2022. godine.

Nakon što je UNO izvršila povrat PDV-a gospodarstvu u iznosu od 1 milijardu i 984 milijuna KM, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u periodu siječanj-studeni 2023. godine, a to su država, entiteti i Brčko distrikt, iznosili su 7 milijardi i 743 milijuna KM i veći su za 557 milijuna KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom razdoblju 2022. godine.

RASPODJELA PRIHODA U RAZDOBLJU SIJEČANJ-STUDENI 2023. GODINE

 Za financiranje državnih institucija u razdoblju siječanj-rujan 2023. godine raspoređen je iznos od 937 milijuna KM. Višak prikupljenih prihoda od neizravnih poreza završio je na računima entiteta i Brčko distrikta. Tako je Federacija BiH dobila 4 milijarde i 198 milijuna KM, Republika Srpska 2 milijarde i 314 milijuna KM, i Distrikt Brčko 234 milijuna KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko s pripadajućim vanjskim dugom u razdoblju siječanj-studeni 2023. godine u poređenju s istim razdobljem prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milijunima KM.

01.01.-30.11. FBiH RS DB BiH
Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug
(u mil. KM) (u mil. KM) (u mil. KM)
2023 3.204 788 1.786 392 216 11
2022 3.247 503 1.814 241 206 8
% promjene -1,31 56,71 -1,49 63,07 4,74 49,60

Pored raspoređenih prihoda u tablici iznad, a po osnovi posebne cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 206 milijuna KM, Republika Srpska 136 milijuna KM i Distrikt Brčko 6,9 milijuna KM. Razlika predstavlja pričuvu na posebnom računu za cestarine.