Prihodi od neizravnih poreza veći za 201 milijun KM

1.04.2024 | Novosti

Prihodi od neizravnih poreza u prva tri mjeseca 2024. godine iznosili su 2 milijarde i 630 milijuna KM i veći su za 8,29 % ili za 201 milijun KM, u odnosu na isto razdoblje 2023. godine kada su iznosili 2 milijardu i 429 milijuna KM.  

Nakon što je UNO u prva tri mjeseca 2024. godine gospodarstvu vratila 523 milijuna KM po osnovi povrata PDV-a, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima, a to su država, entiteti i Brčko distrikt, iznosili su 2 milijardu i 107 milijuna KM i veći su za 240 milijuna KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili za isto razdoblje 2023. godine.

 Samo u mjesecu ožujku 2024. godine prikupljeno je 873 milijuna KM neizravnih poreza što je za 15 milijuna KM više u odnosu na ožujak 2023. godine.

RASPODJELA PRIHODA U SIJEČNJU-OŽUJAK 2024. GODINE

 Za financiranje državnih institucija u prva tri mjeseca 2024. godine raspoređen je iznos od 250 milijuna KM. Sav višak prihoda od neizravnih poreza završio je u entitetskim kasama i kod Brčko distrikta. Tako je Federaciji BiH raspoređen iznos od 1 milijarda i 139 milijuna KM, Republici Srpskoj iznos od 638 milijuna KM i Brčko distriktu iznos od 64 milijuna KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Brčko distriktu sa pripadajućim vanjskim dugom za prva tri mjeseca 2024. godine u poređenju sa istim razdobljem prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milijunima KM.

01.01.-31.03. FBiH RS DB BiH
Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug
(u mil. KM) (u mil. KM) (u mil. KM)
2024 859 227 500 103 57 5
2023 744 230 422 105 51 4
% promjene 15,46 -1,42 18,56 -1,86 11,24 29,72

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovi posebne cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 53 milijuna KM, Republika Srpska 35 milijuna KM i Distrikt Brčko 2 milijuna KM. Razlika predstavlja pričuvu na posebnom računu za cestarinu u iznosu od 0,25 KM.