Prihodi od indirektnih poreza veći za 201 milion KM

1.04.2024 | Novosti

Prihodi od indirektnih poreza u prva tri mjeseca 2024. godine iznosili su 2 milijarde i 630 miliona KM i veći su za 8,29 % ili za 201 milion KM, u odnosu na isti period 2023. godine kada su iznosili 2 milijardu i 429 miliona KM.  

Nakon što je UIO u prva tri mjeseca 2024. godine privredi vratila 523 miliona KM po osnovu povrata PDV-a, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima, a to su država, entiteti i Brčko distrikt, iznosili su 2 milijardu i 107 miliona KM i veći su za 240 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili za isti period 2023. godine.

 Samo u mjesecu martu 2024. godine prikupljeno je 873 miliona KM indirektnih poreza što je za 15 miliona KM više u odnosu na mart 2023. godine.

RASPODJELA PRIHODA U JANUARU-MART 2024. GODINE

 Za finansiranje državnih institucija u prva tri mjeseca 2024. godine raspoređen je iznos od 250 miliona KM. Sav višak prihoda od indirektnih poreza završio je u entitetskim kasama i kod Brčko distrikta. Tako je Federaciji BiH raspoređen iznos od 1 milijarda i 139 miliona KM, Republici Srpskoj iznos od 638 miliona KM i Brčko distriktu iznos od 64 miliona KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Brčko distriktu sa pripadajućim vanjskim dugom za prva tri mjeseca 2024. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM.

01.01.-31.03. FBiH RS DB BiH
Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug
(u mil. KM) (u mil. KM) (u mil. KM)
2024 859 227 500 103 57 5
2023 744 230 422 105 51 4
% promjene 15,46 -1,42 18,56 -1,86 11,24 29,72

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovu posebne cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 53 miliona KM, Republika Srpska 35 miliona KM i Distrikt Brčko 2 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za cestarinu u iznosu od 0,25 KM.