Prihodi od neizravnih poreza veći za 1 milijardu i 310 milijuna KM

2.11.2022 | Novosti

Prihodi od neizravnih poreza u deset mjeseci 2022. godine iznosili su 8 milijardi i 213 milijuna KM i veći su za 1 milijardu i 310 milijuna KM ili 19 % u odnosu na isto razdoblje 2021. godine kada su iznosili 6 milijardi i 903 milijuna KM. 

Samo u listopadu 2022. godine prikupljeno je 863 milijuna KM neizravnih poreza što je za 116 milijuna KM više u odnosu na listopad 2021. godine.

 Nakon što je UNO u deset mjeseci 2022. godine gospodarstvu vratila 1 milijardu i 712 milijuna KM povrata PDV-a, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u razdoblju siječanj-listopad 2022. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 6 milijardi i 501 milijun KM i veći su za 818 milijuna KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili za isto razdoblje 2021. godine.

Raspodjela prihoda u siječnju-listopad 2022. godine

 Za financiranje državnih institucija u razdoblju siječanj-listopad 2022. godine raspoređen je iznos od 717 milijuna KM. Fedearaciji BiH rapoređen je iznos od 3 milijarde i 559 milijuna KM, Republici Srpskoj 1 milijarda i 977 milijuna KM i Distriktu Brčko 199 milijuna KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko BiH s pripadajućim vanjskim dugom u razdoblju siječanj-listopad 2022. godine u poređenju s istim razdobljem prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milijunima KM.

01.01.-31.10. FBiH RS DB BiH
Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug
(u mil. KM) (u mil. KM) (u mil. KM)
2022 2.939 446 1.649 213 186 7
2021 2.522 404 1.400 195 159 7
% promjene 16,53 10,59 17,72 9,41 16,60

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovi posebne cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta  (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 174 milijuna KM, Republika Srpska 115 milijuna KM i Distrikt Brčko 6 milijuna KM. Razlika predstavlja pričuvu na posebnom računu za cestarinu u iznosu od 0,25 KM.