Pojačane kontrole obveznika koji su vršili promet u BiH koristeći usluge „BRZIH POŠTA“

12.05.2022 | Novosti

Uprava za neizravno oporezivanje 25. svibnja 2022. godine započinje intenzivne kontrole svih obveznika koji su obavljali promet u Bosni i Hercegovini koristeći usluge “brzih pošta”. Razlog za pojačane kontrole ovih obveznika su sumnje u neprijavljivanje kompletno ostvarenog prometa.

U analizama koje su upravo završene u UNO došlo se do zaključka da veći broj obveznika, znatan dio prometa dobara u Bosni i Hercegovini, ostvaruje korištenjem usluga kurirskih poslova, odnosno poslova  “brze pošte”. Vodeći se određenim pokazateljima u ovom segmentu poslovanja, Uprava se obratila Agenciji za poštanski promet u BiH u cilju pribavljanja spiska ovlaštenih osoba koje imaju licencu za obavljanje poštanskih usluga. Po dobivanju liste osoba koje se bave navedenom djelatnošću zatražena je dostava podataka o korisnicima usluga brze pošte i načinima plaćanja pošiljki. Temeljem svih dobivenih informacija i podataka kreirana je lista osoba – obveznika, koji će biti predmet pojačanih kontrola od 25. svibnja 2022. godine.

Temeljem dobivenih informacija UNO je izvršila identifikaciju osoba koje u ovom trenutku nisu obveznici PDV-a u BiH, a koji su ostvarili promet (naplatu po poduzeću za isporučene pošiljke kod svih pošta u BiH), na godišnjoj razini iznad 50.000,00 KM. Ove osobe su već morale podnijeti zahtjev za registraciju i ulazak u sustav PDV-a u BiH.

Pored toga, UNO je izvršila identifikaciju obveznika PDV-a koji su već registrirani u Upravi, ali je analizom utvrđeno da su ostvarili promet znatno veći u odnosu na promet koji su iskazali i prijavili u svojim PDV prijavama.

Inspektori UNO će kontrole provoditi u prostorijama obveznika/osoba, koji su identificirani da su prodavali dobra koristeći, između ostalog, i usluge “brzih pošta” u BiH. UNO poziva sve obveznike PDV-a, koji su u prethodnom razdoblju vršili promet dobara na način da su koristili i usluge “brzih pošta”, da još jednom pregledaju svoje knjigovodstvene evidencije i ukoliko uoče nepravilnosti da eventualno izmijene svoje PDV-e prijave. Također, pozivamo obveznike koji nisu u sustavu PDV-a, a koji su prešli prag oporezivog prometa u iznosu od 50.000 KM, da žurno podnesu zahtjev za registraciju u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza u UNO.

Na ovakav način će obveznici izbjeći prekršaje i kazne u predstojećim kontrolama.

Inspektori UNO će pojačane kontrolne aktivnosti provesti na području cijele Bosne i Hercegovine. Aktivnosti na terenu počinju 25.5.2022. godine i provodit će se, sa većim ili manjim intenzitetom, do kraja 8 (osmog) mjeseca 2022. godine.