Obuka carinskih službenika na opremi za uzimanje uzoraka roba

16.11.2022 | Novosti

U Upravi za neizravno oporezivanje održane su obuke carinskih službenika za uzimanje uzoraka tečnih naftnih derivata prema međunarodnim metodama BAS EN ISO 3170  i ukapljenog naftnog plina u skladu s metodom BAS EN ISO 4257. Predmetnim obukama je nazočilo 66 carinskih službenika. Carinskim ispostavаma dano je u rad 15 setova sondi za uzimanje uzoraka tečnih naftnih derivata, a Odsjecima za carinske poslove setovi za uzorkovanje ukapljenog naftnog plina. Ispostavama Gradiška i Sarajevo kao najprometnijim ispostavama dodijeljeni su u rad RAMAN spektrometri opremljeni kompletnim bazama spektara za brzu detekciju droga, prekursora, lijekova, plastičnih masa, rastvarača, itd. Kompletna oprema za uzorkovanje i dva Raman spektrometra čija je vrijednost oko 160 000 eura je oprema koju je UNO donirala EU i samo je dio projekta čija ukupna vrijednost iznosi 720 000 eura, a odnosi se na jačanje kapaciteta Odsjeka za carinsku laboratoriju UNO.