Važno – PDV prijave sa decimalama!!!

8.11.2022 | Novosti

Poštovani porezni obveznici, s obzirom na to da se približava rok za predaju PDV prijava za mjesec listopad 2022, podsjećamo vas da se vrijednosti u PDV prijavi od poreznog razdoblja  2209 (rujan 2022. godine) upisuju u decimalnim brojevima zaokruženim na dvije decimale.