Nastavlja se podrška EU usklađivanju poreske politike BiH sa EU propisima

16.02.2024 | Novosti

Šef Izaslanstva EU i specijalni predstavnik EU u BiH veleposlanik Johann Sattler i ravnatelj Uprave za neizravno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija, najavili su danas u Banjoj Luci početak još jednog značajnog projekta za jačanje učinkovitostii i kapaciteta Uprave za neizravno oporezivanje, kroz implementaciju najboljih praksi i zakonodavstva o neizravnom oporezivanju u skladu sa praksama Europske unije.

EU kontinuirano podržava BiH na njenom putu ka pridruživanju kroz različite instrumente. Twinning projekti nude neprocjenjive mogućnosti za razmjenu najboljih praksi i direktnu suradnju sa državama članicama EU. Ovaj projekat vrijedan milijun eura uključivat će više od 50 stručnjaka iz zemalja članica i trajat će do rujna 2025. godine.

Veleposlanik Sattler je naglasio da je za BiH od najvećeg značaja usklađivanje carinskog i poreznog zakonodavstva sa onim u EU. “Podržavamo Upravu za neizravno oporezivanje od početka, više od dvadeset godina i to ćemo i nastaviti. Podrška najčešće dolazi kroz twinning projekte koji prenose najbolje prakse iz zemalja članica u zemlje koje žele postati članice EU. U osnovi, radi se o prijenosu zakonodavstva EU na one koji žele pristupiti EU. To je veliki zadatak, 100 000 pravnih akata koje morate prenijeti u svoje zakonodavstvo, a ključan dio odnosi se na carine i poreze.”

Primarni cilj ovog projekta je usklađivanje radnih procedura UINO sa standardima EU koje će se raditi kroz četiri komponente: usklađivanje u oblasti carina i oporezivanja, podrška Odjeljenju za analizu rizika i upravljanje UNO, podrška Odjeljenju za internu reviziju i kroz podršku stručnom timu u implementaciji akcionog plana koordinacijskog tijela za financijske aktivnosti.

Ravnatelj Uprave za neizravno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija rekao je da je Uprava za neizravno oporezivanje za sedam godina realizirala 14 projekata i da je to poruka da postoji povjerenje između EU i Uprave za neizravno oporezivanje BiH. “Ovaj projekat nije financijski velik, mi sa Europskom unijom realiziramo mnogo veće projekte. Ono što mi očekujemo je da kroz suradnju sa stručnjacima iz zemalja EU, ovaj put Italije i Litvanije, unaprijedimo naše zakonodavstvo ali i da unaprijedimo određene prakse koje su za nas jako važne. Rezultat tog očekivanja je da ćemo imati bolje propise poreza i carina.”

Očekivani rezultati projekta su izrada prijedloga Odluke o implementaciji novog Zakona o carinskoj politici BiH i ažuriranje ili izrada podzakonskih akata i uputa o carinskim, trošarinskim i PDV postupcima. Ostale aktivnosti predviđene projektom su usvajanje procedura upravljanja rizikom usklađenosti, obuka internih revizora i obuka carinskih službenika o kontroli gotovine.

Projekat vodi Italijanska agencija za carine i monopole, Carinski odjel Litvanije, Italijanska agencija za prihode i EUTALIA, ovlašteno tijelo EU.