Informacija velikim poreznim obveznicima

30.05.2023 | Novosti

Podsjećamo još jednom porezne obveznike da je Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u (“Službeni glasnik BiH”, br. 87/22) izmijenjen članak 78. stavak (5) na način da je propisano da su porezni obveznici koji imaju status “velikih obveznika neizravnih poreza” dužni PDV prijavu dostavljati UNO elektroničkim putem upotrebom kvalificirane elektroničke potvrde od poreznog razdoblja lipanj 2023. godine.

Status “velikih obveznika neizravnih poreza”, za razdoblje 2021. godina – 2023. godina imaju obveznici neizravnih poreza čija vrijednost gradivnog poreza na dodanu vrijednost (zbir ulaznog i izlaznog PDV-a) u razdoblju 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine iznosi 1.500.000,00 KM i više, kao i banke i drušva za osiguranje, bez obzira na visinu gradivnog poreza na dodanu vrijednost, a u skladu s Odlukom o određivanju velikih obveznika neizravnih poreza broj: 01-02-2-2269-2/20 (“Službeni glasnik BiH” br. 84/20).

Dakle, svaka osoba koja se u Jedinstvenom registru obveznika UNO vodi kao PDV obveznik, te ima status „velikog obveznika neizravnih poreza“, bit će dužna dostavljati  PDV prijavu elektroničkim putem uporabom kvalificirane elektroničke potvrde od poreznog razdoblja lipanj 2023. godine.

Naime, za ovu svrhu, mogu se koristiti kvalificirane elektroničke potvrde izdane u skladu s eIDAS Uredbom EU broj 910/2014 od strane Ovjeritelja UNO ili drugih ovjeritelja upisanih u evidenciju ovjeritelja kod Ureda za nadzor i akreditaciju ovjeritelja pri Ministarstvu komunikacija i transporta BiH, ukoliko su kompatibilne sa softverom koji UNO koristi u okviru elektroničkog poslovanja.

Budući da se rok za dostavljanje PDV prijave uporabom kvalificirane elektroničke potvrde bliži, pozivamo još jednom sve “velike porezne obveznike neizravnih poreza” da, ukoliko već to nisu učinili, u što skorijem roku podnesu zahtjev za izdavanje kvalificirane elektroničke potvrde, te da isto mogu učiniti preko UNO.

Sve detalje u svezi s postupkom izdavanja kvalificiranih elektroničkih potvrda preko Ovjeritelja UNO možete pronaći na linku  https://ca.uino.gov.ba/hr/usluge/izdavanje.html

Napominjemo da ćete o svakom sljedećem koraku, u svezi s elektroničkim poslovanjem s UNO biti pravovremeno obaviješteni putem naše web stranice.