Krenite spremni na put

Šta treba da znate kada putujete u:

Srbiju

Ukoliko putujete u Republiku Srbiju važno je da budete upoznati sa osnovnim pravima i obavezama, kako bi se izbjegla duža zadržavanja na graničnim prelazima i obezbjedio brz i bezbjedan promet putnika i robe. Više informacija možete da vidite na linku carinske uprave R. Srbije: https://www.carina.rs/putnici/korisne-informacije/korisne_informacije_putnicki_promet.html

Lični prtljag

 1. Šta se smatra ličnim prtljagom?

Lični prtljag putnika čine svi predmeti (nekomercijalnog karaktera) koje putnik nosi sa sobom, a služe mu dok je na putovanju, npr. odeća, obuća, razni tehnički uređaji, sportski rekviziti, predmeti za održavanje lične higijene, lek za uobičajenu terapiju i drugi predmeti za ličnu upotrebu. Količina ovih predmeta zavisi od svrhe putovanja, pola, zanimanja putnika, godišnjeg doba i drugih okolnosti u vezi sa konkretnim putovanjem. Predmeti koji služe ličnim potrebama putnika za vreme putovanja (lični prtljag), nezavisno od toga da li ih nose sa sobom ili su ih dali na prevoz vozaru, oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina. Ukoliko je putnik lični prtljag dao na prevoz drugim prevoznim sredstvom, na zahtev carinskog organa podnosi i odgovarajući dokaz da se radi o njegovom ličnom prtljagu.

 1. Koje stvari mogu biti deo ličnog prtljaga?

PREDMETI ZA LIČNU UPOTREBU
1. Odeća
2. Toaletni proizvodi
3. Lični nakit
4. Kamere za nepokretne i pokretne slike, sa odgovarajućom količinom filmova i
pribora
5.Prenosivi projektori za dijapozitive ili filmove, sa odgovarajućom količinom
dijapozitiva ili filmova
6. Video kamere i prenosivi video rekorderi sa odgovarajućom količinom kaseta
7. Prenosivi muzički instrumenti
8. Prenosivi gramofoni sa pločama
9. Prenosivi uređaji za snimanje i reprodukciju zvuka (uključujući diktafone) sa
trakama
10. Prenosivi radio prijemnici
11. Prenosivi televizijski aparati
12. Prenosive pisaće mašine
13. Prenosivi kalkulatori
14. Prenosivi personalni kompjuteri
15. Dvogledi
16. Kolica za bebe
17. Pokretna kolica za invalide
18. Sportska oprema kao što su šatori i ostala oprema za kampovanje, oprema za ribolov, oprema za planinarenje, oprema za ronjenje, sportsko oružje sa
municijom, bicikli bez motora, kanui i kajaci dužine manje od 5,5 metara, skije,
teniski reketi, daske za skijanje na talasima, daske za jedrenje na vodi, zmajevi i delta letelice, oprema za golf
19. Prenosivi aparati za dijalizu i slični medicinski aparati i potrošni
materijal uvezen za upotrebu sa njima
20. Drugi proizvodi isključivo lične prirode.

 ROBA ZA SPORTSKE SVRHE
1. Oprema za atletske staze i igrališta, kao što su:
- prepone,
- koplja, diskovi, motke, kugle, kladiva.
2. Oprema za igre sa loptom, kao što su.:
-lopte svih vrsta,
- reketi, drveni maljevi, palice, štapovi i sl.,
- razne mreže,
- stative za gol.
3. Oprema za zimske sportove, kao što su:
- skije i štapovi,
- klizaljke,
- bob sanke,
- oprema za karling.
4. Sportska odeća, obuća, rukavice, kape, itd. svih vrsta.
5. Oprema za sportove na vodi, kao što su:
- kanui i kajaci,
- jedrilice i čamci na vesla, jedra, vesla i kratka vesla,
- daske za jedrenje (surf) i jedra.
6. Motorna vozila i čamci, kao što su:
- automobili,
- bicikli sa motorom,
- motorni čamci.
7. Oprema namenjena za različita takmičenja, kao što je:
- sportsko oružje i municija,
- bicikli bez motora,
- lukovi i strele,
- oprema za mačevanje,
- oprema za gimnastiku,
- kompasi,
- strunjače i prostirke za rvanje,
- oprema za dizanje tegova,
- oprema za jahanje, lagane kočije na dva točka-jednosedi,
- zmajevi, delta letelice, daske za jedrenje na vodi,
- planinarska oprema,
- kasete sa muzikom namenjene za emitovanje prilikom sportskih priredbi.
8. Pomoćna oprema, kao što je:
- oprema za merenje i prikazivanje rezultata,
- aparati za analizu krvi i urina.

 1. Da li i koliko hrane mogu da ponesem sa sobom preko granice?

Da, sa sobom možete nositi fabrički upakovanu hranu, sa deklaracijom proizvođača u razumnoj količini. Količina hrane mora jasno ukazivati da je namenjena sopstvenim potrebama, odnosno potrebama domaćinstva, a ne daljoj preprodaji.

 1. Da li sa sobom mogu da nosim hranu životinjskog porekla? 

Da, možete, u količini do jednog kilograma, pod uslovom da takva hrana ne dolazi iz zemalja iz kojih je zabranjen njen uvoz ili tranzit.

 1. Da li se laptop računar smatra delom ličnog prtljaga?

Carinski organ dužan je da, u svakom konkretnom slučaju, utvrdi koji predmeti (koje putnik unosi u R. Srbiju u putničkom prometu ili koje je dao na prevoz drugim prevoznim sredstvom), u smislu navedenog u odgovoru na prethodno pitanje, čine lični prtljag putnika i dalje postupi u skladu sa propisima. S tim u vezi, laptop možete nositi sa sobom, ali su carinski službenici dužni da, kao i za ostale stvari koje nosite, utvrde da li se zaista radi o predmetu koji je sastavni deo ličnog prtljaga ili je pak, u pitanju npr. novi uređaj koji podleže naplati uvoznih dažbina.

 1. Šta treba da uradim ukoliko mi lični prtljag stigne poštom ili na neki drugi način? 

Ukoliko vam je lični prtljag stigao naknadno, poštom ili na neki drugi način, a niste u prilici da budete prisutni prilikom samog carinjenja, u tom slučaju ćete morati da podnesete carinicima odgovarjući dokaz da se radi o Vašem prtljagu.

To će najverovatnije biti izjava koju ćete dati, na osnovu koje ćete biti oslobođeni od plaćanja uvoznih dažbina.

 1. Koliko duvanskih proizvoda smem da unesem u Republiku Srbiju?

U Republiku Srbiju možete uneti 50 cigareta, 25 cigarilosa (do 3 grama po komadu), 10 cigara, 50 grama duvana ili odgovarajuću kombinaciju navedenih proizvoda.

Pod duvanom za pušenje se podrazumeva rezani duvan, duvan za lulu, duvan za nargilu, kao i ostali duvanski proizvodi (za žvakanje, za šmrkanje (burmut), zagrevani duvanski proizvodi odnosno nesagorevajući duvan).

Putnici u prtljagu mogu nositi i srodne proizvode u količinama za lične potrebe (elektronske cigarete, vejpove, nikotinske vrećice i arome za nargilu), osim duvana za oralnu upotrebu (snus) čiji je uvoz i promet u Republici Srbiji zabranjen.

 1. Koju količinu alkoholnog pića mogu uneti u Republiku Srbiju?

U Republiku Srbiju možete slobodno uneti 1 litar žestokog alkoholnog pića ili 1 litar penušavih i likerskih vina ili odgovarajuća kombinacija navedenih pića i 1 litar ostalih vina.

 1. Koliko parfema/ toaletne vode mogu da unesem u Republiku Srbiju?

Prilikom dolaska u Republiku Srbiju možete uneti 1 parfem (do 50 ml) i 1 toaletnu vodu (do 25 ml).

 1. Do koje vrednosti robe sam oslobođen od plaćanja uvoznih dažbina? 

Oslobođeni ste od plaćanja uvoznih dažbina na predmete koje unosite iz inostranstva za svoje lične potrebe i potrebe svog domaćinstva - u vrednosti od 100 evra u dinarskoj protivrednosti, pod uslovom da ti predmeti nisu namenjeni preprodaji. Ova povlastica se odnosi na državljane Repulike Srbije.

 1. Šta treba da uradim ukoliko imam kod sebe i robu koja treba da se ocarini?

Ukoliko kod sebe imate robu koja je veće vrednosti od 100 evra i za koju se plaćaju uvozne dažbine, na graničnom prelazu to treba da prijavite cariniku.

Kućni ljubimci

 1. Šta mi je potrebno kada putujem preko granice sa svojim kućnim ljubimcem?

Ukoliko planirate da na put povedete i svog kućnog ljubimca,morate pre toga ispuniti propisane uslove i pripremiti odgovarajuća dokumenta. Više informacija o uslovima koje vaš ljubimac treba da ispuni za putovanje unutar EU, kao i druge zemlje, možete da saznate na sledećem linku: https://www.vet.minpolj.gov.rs/medjunarodni-promet-i-sertifikacija/kretanje-kucnih-ljubimaca/

 1. Šta znači ''nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca''?

To je svako premeštanje kućnih ljubimaca koje ne vodite sa sobom da biste ih prodali ili poklonili drugim ljudima. Pod tim terminom se podrazumeva njihovo unošenje, tranzit, iznošenje ili ponovno unošenje na područje Republike Srbije.

 1. Koja vrsta dokumenta je potrebna prilikom putovanja sa ljubimcem?

S obzirom da se uslovi razlikuju u zavisnosti od toga u koju zemlju se putuje, odnosno iz koje se dolazi, o detaljima u vezi sa potrebnom veterinarskom dokumentacijom za Vašeg kućnog ljubimca saznajte više na sajtu Uprave za veterinu https://www.vet.minpolj.gov.rs/medjunarodni-promet-i-sertifikacija/kretanje-kucnih-ljubimaca/

Za divlje vrste koje su zaštićene Konvencijom o međunarodnom prometu divljim vrstama faune i flore (CITES) neophodno je posedovanje posebnih CITES dozvola (videti detaljenije objašnjenje u nastavku). Da li je vrsta zaštićena CITES Konvencijom možete proveriti na osnovu naučnog naziva vrste ili uobičajenog naziva vrste na engleskom jeziku u SPECIES+ bazi: www.speciesplus.net.

Prilikom unosa/iznosa kućnih ljubimaca carinik vrši uvid u podnetu dokumentaciju, a ukoliko je reč o psima, mačkama, krznašicama i zaštićenim vrstama divljih životinja, obavlja i očitavanje njihovih trajnih obeležja poput mikročipova ili bešavnih nožnih prstenova (u slučaju ptica).

 1. Šta se dešava na graničnom prelazu ukoliko moj ljubimac ne ispunjava neki od navedenih uslova?

Ukoliko kućni ljubimac ne ispunjava veterinarske uslove, ulazak u Republiku Srbiju može biti odbijen, odnosno kućni ljubimac vraćen u zemlju porekla ili stavljen u karantin. Ukoliko do takve situacije dođe, vlasnik životinje snosi sve troškove koji su nastali sprovođenjem navedenih mera.

Ukoliko vlasnik životinja koje pripadaju vrstama navedenim u CITES Dodacima ne poseduje odgovarajuće CITES isprave, životinje oduzima carina ili inspekcija za zaštitu životne sredine uz podnošenje prijave za sankcionisanje prestupa, odnosno nepoštovanje CITES Konvencije i vezanih nacionalnih propisa.

 1. Ko može da ide u pratnji ljubimca, da li to mora biti njegov vlasnik?

Ljubimac može da se kreće u pratnji vlasnika ili drugog odgovornog lica kome je vlasnik dao ovlašćenje (osim ako se radi o vrsti zaštićenoj CITES Konvencijom, kada životinju mora da prati vlasnik na čije ime dozvola glasi).

 1. Da li sa svojim kućnim ljubimcem mogu da uđem/izađem iz zemlje na bilo kom prelazu?

Sa svojim ljubimcem možete da pređete granicu na bilo kom prelazu, sem ako Vaš ljubimac pripada nekoj od zaštićenih vrsta kada ćete morati da izaberete neki od prelaza na kojima je prisutna veterinarska inspekcija (spisak prelaza: https://www.vet.minpolj.gov.rs/kontakt/#1632484227951-2d95ff8b-d38a), jer je tada veterinarski pregled obavezan.

 1. Šta mi je potrebno ukoliko imam egzotičnog kućnog ljubimca koji spada u zaštićene životinjske vrste i sa njim želim da uđem/izađem iz Srbije?

Ukoliko imate egzotičnog kućnog ljubimca koji spada u zaštićene životinjske vrste, pored uobičajne dokumentacije, potrebno je da posedujete i posebnu/e dozvolu/e.

 • pri UNOSU: 30 dana pred putovanje morate podneti zahtev Ministarstvu zaštite životne sredine uz koji se obavezno prilaže kopija odgovarajuće CITES izvozne dozvole ili CITES potvrde o ponovnom izvozu koju je izdao nadležni upravni organ zemlje izvoza ili ponovnog izvoza (potrebno je posedujete originale CITES isprava obe države)
 • pri IZNOSU: potrebna je samo CITES izvozna dozvola koju je izdalo Ministarstvo zaštite životne sredine.

CITES dozvole i potvrde izdaju nadležni upravni organi država potpisnica ovog međunarodnog ugovora. Kontakte i adrese nadležnih organa za CITES Konvenciju možete videti ovde: https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp.

Upravni organ za CITES Konvenciju u Republici Srbiji je Ministarstvo zaštite životne sredine - Grupa za sprovođenje CITES Konvencije (e-pošta: office@cites.gov.rs)
CITES dozvole i potvrde Republike Srbije

 1. Šta ukoliko samo prolazim kroz Srbiju sa svojim ljubimcem koji pripada zaštićenoj vrsti?

Prilikom tranzita kućnih ljubimaca divljih ugroženih i zaštićenih vrsta kroz Republiku Srbiju nadležno ministarstvo ne izdaje posebnu CITES dozvolu za prekogranični promet životinja u ličnom vlasništvu, već se carinskom organu na uvid podnosi original izvozne CITES dozvole države izvoza ili CITES potvrde o ponovnom izvozu iz države ponovnog izvoza, iz koje je vidljivo konačno odredište.

Biljke

 1. Da li mogu biljke koje nosim sa sobom da prenesem preko bilo kog graničnog prelaza?

 To zavisi prvenstveno od količine koju nosite sa sobom. Ukoliko se radi o manjim količinama biljaka za koje nije potreban fitosanitarni pregled onda možete preći preko bilo kog graničnog prelaza. Međutim ako se radi o većim količinama, onda biste morali da se prijavite na granične prelaze na kojima je prisutna fitosanitarna inspekcija (pogledajte link):

https://uzb.minpolj.gov.rs/organizaciona-struktura/odeljenje-granicne-fitosanitarne/granicni-prelazi/

 1. Koliko biljaka mogu bez fitosanitarnog pregleda da unesem  u Republiku Srbiju?

Bez fitosanitarnog pregleda možete uneti manju količinu bilja. Ona podrazumeva do pet kilograma plodova svežeg voća i povrća (isključujući krtole krompira), jedan buket ili venac od rezanog cveća i delova bilja,  do 100 g ili do pet pakovanja semena cveća i povrća u originalnom pakovanju, do tri kilograma lukovica i gomolja ukrasnog bilja,  do tri sobne biljke i lončanice (isključujući bonsai) i do deset balkonskih biljaka i neodrvenjenih ukrasnih grmova.

 1. Koji uslovi treba da se ispune kako bih mogao da unesem biljke bez fitosanitarnog pregleda?

Prvi uslov  koji biljke treba da ispune je da su poreklom iz evropskih zemalja, zatim da se koriste u neindustrijske i nekomercijalne svrhe ili za konzumaciju tokom putovanja, kao i da nema opasnosti od širenja štetnih organizama.

 1. Šta ukoliko nosim sa sobom zaštićenu vrstu biljke?

 U slučaju da prilikom izlaska iz zemlje sa sobom želite da ponesete neku zaštićenu biljnu vrstu, moraćete na uvid da podnesete CITES dozvolu (ili dozvolu za izvoz u vidu rešenja za domaće vrste) koju u tu svrhu izdaje ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine.

Ukoliko, pak, u zemlju unosite takvu biljku, pored CITES dozvole za uvoz koju izdaje ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine, morate imati i izvoznu CITES dozvolu koju je izdao nadležni upravni organ zemlje iz koje se biljka iznosi.

Za unos vrsta koje se nalaze na spiskovima strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta u Republici Srbiji (domaće vrste), nije Vam potrebna dozvola za uvoz, već prilikom unosa, na graničnom prelazu popunjavate obrazac ''Obaveštenja o uvozu''.

Unos/iznos lekova

 1. Koliko lekova mogu uneti/izneti iz zemlje?

 Kao deo ličnog prtljaga putnik može unositi/iznositi lekove za ličnu upotrebu, kao i lekove za svog kućnog ljubimca koji putuje s njim i to u količini koja je neophodna za uobičajenu terapiju, a koja ne može biti veća od šestomesečne potrebe u toku kalendarske godine, zavisno od prirode i dužine bolesti, koju ima on ili kućni ljubimac kog vodi sa sobom.

 1. Koliko lekova mogu bez prijavljivanja da ponesem na putovanje?

 Putnik sme da ponese lekove koji su mu potrebni za ličnu upotrebu u količini neophodnoj za uobičajenu terapiju, ne dužu od 15 dana. To pravilo se ne odnosi na lekove koji sadrže psihoaktivne supstance.

 1. Šta mi je potrebno od dokumentacije kao dokaz da su lekovi za moju ličnu upotrebu?

To zavisi od količine i vrste lekova koju nosite sa sobom. Ukoliko se radi o većoj količini potrebnoj za sprovođenje uobičajene terapije tokom više meseci boravka (više od 15 dana, ali ne više šest meseci), dužni ste da carinskom službeniku pokažete na uvid odobrenje nadležnog ministarstva (koje se izdaje na osnovu mišljenja izabranog lekara) za unošenje, odnosno iznošenje lekova za lične potrebe.

 1. Da li se to odnosi i na slučaj kada za ličnu upotrebu koristim lekove koji sadrže psihoaktivne supstance?

Ne, jer ukoliko unosite/iznosite lekove za uobičajenu terapiju, koji sadrže psihoaktivne kontrolisane supstance dužni ste da na zahtev carinskog službenika pokažete dokaz o neophodnosti korišćenja takve vrste lekova u svrhu terapije (mišljenje lekara, odnosno lekarski recept) ako je njihova količina veća od jednog pakovanja koje sadrži najviše do 30 pojedinačnih doza.

 1. Koliko lekova mogu da unesem/iznesem ukoliko je reč o lekovima za decu?

Na lekove za maloletne članove porodice se primenjuju isti uslovi kao i za odrasle.

 1. Da li putem pošte mogu iz inostranstva da poručim lekove za ličnu upotrebu?

Lekovi se ne mogu u Republiku Srbiju poručivati putem pošte. Možete ih poručiti samo preko ovlašćenog distributera lekova.

 1. Bavim se istraživačkim radom i za potrebe istraživanja na kome radim u saradnji sa medicinskom ustanovom iz Srbije bih koristio određenu količinu preparata koje nije moguće nabaviti u vašoj zemlji, pa me interesuje na koji način mogu legalno da se nabave?

S obzirom da radite kao istraživač u okviru pravnog lica (mediciske ustanove u Republici Srbiji) pošiljka potrebnih preparata može biti poslata i primljena u redovnom carinskom postupku (uključujući i sve kurirske službe), uz obavezu primaoca (medicinske ustanove u kojoj ćete sprovoditi istraživanje) da pribavi isprave Ministarstva zdravlja i Agencije za lekove i medicinska sredstva, bez kojih uvoz neće biti moguć.

Unos/iznos deviza

 1. Da li je unos deviza u Republiku Srbiju slobodan?
  Unos deviza u Republiku Srbiju je slobodan, ali je iznos ograničen. To znači da možete uneti novca koliko god želite, ali ako je reč o sumi iznad 10.000 evra (u dinarima ili drugoj stranoj valuti), dužnost vam je da to prijavite.

Tada ćete dobiti potvrdu da ste uneli prijavljenu sumu i nećete imati problema pri izlasku iz zemlje (ukoliko samo prolazite kroz Srbiju ili pak novac vraćate u inostranstvo).

Imajte u vidu da svaki iznos veći od 10.000 evra u dinarima ili stranoj valuti treba da prijavite prilikom svakog prelaska državne granice (pri ulasku ili izlasku iz zemlje).

 1. Ko i na koji način može da iznese iz zemlje sumu veću od 10.000 evra? 
  Veći iznos od 10.000 evra mogu izneti nerezidenti (strani državljani sa prebivalištem u inostranstvu, uključujući diplomatsko-konzularne predstavnike stranih zemalja u našoj zemlji i članove njihovih porodica i domaći državljani koji na osnovu dozvole za boravak, odnosno radne vize borave u inostranstvu duže od godinu dana) i to:
 • na osnovu potvrde o unosu efektivnog stranog novca – do iznosa naznačenog u potvrdi (potvrdu izdaje carinska služba pri ulasku u zemlju);
  • na osnovu potvrde banke da je novac koji iznosi iz zemlje podigao sa svog deviznog računa ili devizne štedne knjižice kod banke u Republici Srbiji – do iznosa naznačenog na toj potvrdi;
  • na osnovu potvrde menjača da je novac koji iznosi stekao prodajom dinara dobijenih prethodnim korišćenjem platne kartice u Republici Srbiji - do iznosa naznačenog na toj potvrdi.
  Rezidenti iz Republike Srbije mogu izneti efektivni strani novac iznad iznosa od 10.000 evra samo na osnovu dokaza o iseljenju.
 1. Da li mi je potrebna neka potvrda ukoliko u Srbiju unosim sumu veću od 10.000 evra i koja?
  Potrebna Vam je potvrda da ste novac podigli sa svog računa u inostranstvu ili za dinarsku protivvrednost te sume: da ste novac zamenili kod strane banke, uz potvrdu te banke.
 2. Na koji način prijavljujem novac prilikom ulaska/izlaska iz Republike Srbije?
  U slučaju da sa sobom nosite više od 10.000 evra treba da popunite Obrazac prijave prenosa fizički prenosivih sredstava plaćanja preko državne granice koji je dostupan svakom putniku (kako na ulasku, tako i na izlasku iz zemlje).

Obrazac prijave, osim što je dostupan za popunjavanje na graničnim prelazima, postavljen je i na veb sajt Uprave carina OBRAZAC

Skrećemo pažnju da se Obrazac prijave, u svakoj od napred navedenih situacija, popunjava u dva primerka, na način kako je i objašnjeno u uputstvu za njegovo popunjavanje (uputstvo – ''Opšte informacije-General information'', štampano je uz Obrazac prijave UPUTSTVO).

 1. Da li je jedina opcija da Obrazac popunjavam sam?
  Obrazac možete da popunite i sami, ali to nije jedina opcija.

U slučaju da to radite sami, popunjavate ga velikim štampanim slovima na srpskom ili engleskom jeziku i potpisan predajete carinskom službeniku.

Nakon toga, carinski službenik sravnjuje podatke iz Obrasca prijave, vrši proveru iznosa novčanih sredstava koje posedujete, a zatim Obrazac prijave overava svojim potpisom i faksimilom, pri čemu jedan primerak zadržava za potrebe službe, a drugi daje Vama.

Druga opcija je da carinski službenik popuni Obrazac prijave putem računara ili ručno, a na osnovu podataka i uvida u novčana sredstva koje prijavljujete, nakon čega je procedura ista kao i kada Obrazac popunjavate sami.

 1. Koliko dugo važi potvrda o prijavi novca?
  Navedenu potvrdu carinski organ poništava prilikom prvog izlaska iz Republike Srbije, zato vodite računa o tome da potvrda više neće biti važeća kada prvi put izađete sa teritorije Republike Srbije.

To važi i u slučaju ako iz zemlje izađete zbog kratke posete rođacima ili odmora u nekoj od susednih država. Ako posle toga, na putu do svog krajnjeg odredišta budete putovali preko Republike Srbije, moraćete ponovo da prođete kroz istu proceduru i dobijete novu overenu potvrdu.

 1. Da li plaćam neki porez na sumu iznad 10.000 evra koju prijavim na graničnom prelazu?
  Ne, ne plaćate ništa, samo dobijate potvrdu da ste taj novac uneli u zemlju.
 2. Da li se ta suma od 10.000 evra odnosi samo na odrasle ili i na decu?
  Odnosi se na svaku osobu pojedinačno. Dakle i na decu.
 3. Šta ukoliko kod sebe osim deviza imam, dinare i putne čekove?
  Ukoliko se istovremeno iznose devize, dinari i putni čekovi, hartije od vrednosti, suma ne može biti veća od 10.000 evra.
 4. Ima li opravdanog razloga za strah ukoliko prijavim veći iznos novca?
  Nema razloga za strah. Ukoliko oklevate da prijavite novac, jer strahujete za svoju bezbednost, pošto sa sobom nosite veću sumu gotovine, imajte na umu da je poverljivost podataka koje date cariniku zagarantovana. Zato kada prijavljujete veću sumu novca, slobodno zamolite carinika koji je na dužnosti za maksimalnu diskreciju.
 5. Da li se i kome dostavljaju podaci o prijavljenom novcu?
  Podaci o prijavljenom prenosu fizički prenosivih sredstava plaćanja preko državne granice dostavljaju se u roku od 3 dana od tog prenosa Upravi za sprečavanje pranja novca. U slučaju da postoje osnovi sumnje da se u ovoj situaciji radi o pranju novca ili finansiranju terorizma nadležni carinski organ dužan je da navede i razloge za sumnju.
 6. Šta se dešava sa neprijavljenim novcem koji carinici prilikom kontrole otkriju?
  Prema Zakonu o deviznom poslovanju neprijavljena sredstva pri izlasku iz Republike Srbije, koja prelaze iznos od 10.000 evra, carinski organ privremeno zadržava i o tome sačinjava Zapisnik. Privremeno zadržana sredstva deponuju se na odgovarajući račun koji se vodi kod Narodne banke Srbije u roku od dva dana od dana od učinjenog prekršaja, a dalji postupak vodi se kod nadležnih organa u skladu sa propisima kojima je regulisano vođenje prekršajnog postupka.
 7. Koliko dinara mogu da iznesem iz Republike Srbije?
  Svaki putnik iz Republike Srbije može slobodno izneti dinare do iznosa od 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Dinari u većem iznosu od dinarske protivvrednosti 10.000 evra po osobi mogu se unositi u Republiku Srbiju ako su kupljeni kod strane banke i to do iznosa iz potvrde te banke.

 1. Da li se platne kartice mogu slobodno iznositi iz Republike Srbije?
  Da, platne kartice možete slobodno unositi i iznositi iz Republike Srbije.
 2. U kojim slučajevima mogu preko banke da iznesem sumu veću od 10.000 evra u inostranstvo?
  Carinski službenici na graničnim prelazima vrše kontrolu prenosa gotovine u fizičkom obliku, dok su za slučaj prenosa novca preko bankovnih računa nadležne banke koje preduzimaju radnje i mere utvrđene propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca. O detaljima i uslovima u vezi sa takvim načinom prenosa novca saznajte više u banci ili konsultujte ODLUKU O USLOVIMA ZA LIČNE I FIZIČKE PRENOSE SREDSTAVA PLAĆANjA U INOSTRANSTVO I IZ INOSTRANSTVA
Hrvatsku

Ukoliko putujete u Republiku Hrvatsku važno je da budete upoznati sa osnovnim pravima i obavezama, kako bi se izbjegla duža zadržavanja na graničnim prelazima i obezbjedio brz i bezbjedan promet putnika i robe. Više informacija možete da vidite na linku carinske uprave R. Hrvatsku: https://carina.gov.hr/pristup-informacijama/propisi-i-sporazumi/carinsko-postupanje/fizicke-osobe-2715/oslobodjenja-i-ogranicenja-kod-unosa-robe-u-osobnoj-prtljazi-putnika/2746

Unos osobne prtljage

Roba u osobnoj prtljazi putnika podrazumijeva osobne stvari opravdano potrebne za putovanje i izbivanja izvan mjesta stalnoga boravišta kao što su obuća, odjeća, higijenske potrepštine, prijenosni elektronički uređaji (mobilni telefon, prijenosno računalo itd.) i sl., za osobnu uporabu putnika ili članova njegove obitelji, u razumnoj količini. Za navedenu robu, koju uvoze putnici s boravištem izvan carinskog područja Unije, odobrava se privremeni uvoz uz potpuno oslobođenje od uvozne carine i drugih javnih davanja.

Sadržaj osobne prtljage putnika podrazumijeva i ostalu robu, koja ne ulazi u navedenu kategoriju osobnih stvari opravdano potrebnih za putovanje, koju uglavnom čini trgovačka roba raznog opisa, vrste i količine kao što su npr. prehrambeni, higijenski i slični proizvodi za osobnu uporabu, predmeti opće uporabe, potrošačka elektronika, suveniri, predmeti kućanstva, luksuzni predmeti, odjeća, obuća itd. Karakteristično za predmetnu robu je da je neposrednim nadzorom relativno jednostavno utvrditi da je ne čine predmeti opravdano potrebni za putovanje, pri čemu njena vrsta, izgled, namjena, količina, način držanja, vrsta prijevoza te priložene isprave uglavnom ukazuju da je ista kupljena ili na drugi način pribavljena izvan carinskog područja Unije ili je njen unos u to područje zabranjen ili ograničen.
Roba nekomercijalne naravi, koja se uvozi u osobnoj prtljazi putnika koji putuju iz trećih zemalja , oslobođena je od plaćanja carine, PDV-a i trošarine pod uvjetom da ne premašuje ukupnu vrijednost ili količinu koja se navodi u nastavku, pri čemu narav ili količina robe u osobnoj prtljazi ne smije ukazivati na uvoz robe komercijalne naravi ili iz komercijalnih razloga.

Uvoz ostale robe u osobnoj prtljazi putnika, koja ne ispunjava naprijed navedene uvjete, podliježe obračunu i naplati uvoznih davanja.

Roba u osobnoj prtljazi putnika, u cestovnom prometu, podrazumijeva robu koja se prevozi sredstvima za putovanje fizičkih osoba putnika (osobni automobil, autobus, kamper vozilo i sl.) i njihovim priključnim vozilima, uključujući robu na motociklu, biciklu i robu koja se nosi pješice.

Roba koja se prevozi u teretnom prostoru motornih vozila namijenjenih za prijevoz roba i njihovim priključnim vozilima, ne smatra osobnom prtljagom putnika te se na takvu robu ne može primijeniti oslobođenje od uvoznih davanja kao ni postupak carinjenja temeljem podnošenja usmene carinske deklaracije već se provodi standardni carinski postupak. To se posebice odnosi na slučajeve kada se takvim motornim vozilima pokušava unijeti sljedeća roba: namještaj, stolarija, građevinski i instalacijski materijal, ogrjev, vrtna, metalna i betonska galanterija, ograde, keramičke pločice i materijal za njihovo polaganje, keramička galanterija, elektromaterijal, kamini, peći i radijatori, drvena građa, ručni i električni alati, željezarija, kućanski aparati, rezervni dijelovi za vozila, strojeve i alate, trošarinski proizvodi i sl.). Određene iznimke su predviđene za manje količine proizvoda te ako ne postoji sumnja u nekomercijalni karakter robe koja se prevozi u vozilu za prijevoz robe/tereta.  

Vrijednosni limiti za unos robe nekomercijalne naravi u osobnoj prtljazi putnika

Oslobođenje od plaćanja carine, PDV-a i trošarine odnosi se na uvoz robe čija ukupna vrijednost ne premašuje: 

 • 430,00 EUR za putnike u pomorskom i zračnom prometu,
 • 300,00 EUR po putniku za ostale vrste prijevoza,
 • 150,00 EUR za putnike mlađe od 15 godina, neovisno o prijevoznom sredstvu kojim putuju.

​Premašuje li vrijednost pojedinog predmeta navedene vrijednosne limite, podjela vrijednosti takvog predmeta nije dopuštena, niti se njegova vrijednost može dijeliti na dvije ili više osoba.  Isto tako, nije dopuštena kumulacija ukupne vrijednosti robe na koju se može ostvarivati pravo na oslobođenje na dvije ili više osoba.

Količinsko oslobođenje trošarinskih proizvoda od uvoznih davanja

Neovisno o naprijed navedenim vrijednosnim ograničenjima pri uvozu se oslobođenje od carine, PDV-a i trošarina odnosi i na sljedeće količine trošarinskih proizvoda te odgovarajuće kombinacije istih, a ujedno se njihova vrijednost ne uključuje u vrijednost ostale robe nekomercijalne naravi. 

   Za putnike u zračnom prometu: 

 1. duhanske prerađevine:
 • 200 cigareta
 • 100 cigarilosa (pri čemu se cigarilosom smatraju cigare neto težine do 3 grama po komadu)
 • 50 cigara
 • 250 grama duhana za pušenje
 1. alkohol i alkoholna pića, osim mirnog vina i piva:
 • alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola većim od 22% vol. ili nedenaturirani etilni alkohol s    udjelom alkohola od 80% vol. i više: 1 litra
 • alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola 22% vol. i manje: do 2 litre
 1. mirno vino: 4 litre
 2. pivo: 16 litara
 3. duhanski proizvodi iz članka 94. Zakona o trošarinama:
 • 50 grama grijanog duhanskog proizvoda
 • 10 mililitara e-tekućine
 • 50 grama novih duhanskih proizvoda iz članka 94. stavka 2. Zakona o trošarinama.

  Za putnike u drugim oblicima prometa (cestovni, željeznički itd.):

       1. duhanske prerađevine:

 • 40 cigareta
 • 20 cigarilosa (pri čemu se cigarilosom smatraju cigare neto težine do 3 grama po komadu)
 • 10 cigara
 • 50 grama duhana za pušenje
 1. alkohol i alkoholna pića, osim mirnog vina i piva:
 • alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola većim od 22% vol. ili nedenaturirani etilni  alkohol s udjelom alkohola od 80% vol. i više: 1 litra
 • alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola 22% vol. i manje: do 2 litre
 1. mirno vino: 4 litre
 2.  pivo: 16 litara
 3. duhanski proizvodi iz članka 94. Zakona o trošarinama:
 • 50 grama grijanog duhanskog proizvoda
 • 10 mililitara e-tekućine
 • 50 grama novih duhanskih proizvoda iz članka 94. stavka 2. Zakona o trošarinama.

Oslobođenje na gore navedene trošarinske proizvode ne može se primijeniti na putnike mlađe od 17 godina.

Od plaćanja uvoznih davanja oslobođeno je gorivo u standardnim spremnicima svakog prijevoznog sredstva, kao i do 10 litara identične vrste goriva u prikladnim prenosivim spremnicima za rezervno gorivo. 

Dopušteni unos većih količina trošarinskih proizvoda uz obračun uvoznih davanja

Unos trošarinskih proizvoda u količinama većim od količina naprijed propisanih za primjenu oslobođenja, dopušten je uz obračun i naplatu svih uvoznih davanja  pod uvjetom da su isti:
- prijavljeni carinskom službeniku
- unosi ih fizička osoba starija od 17 godina koja ih sama prevozi
- namijenjeni za osobne potrebe. 

Ograničenja unosa nekomercijalne robe za osobe iz pograničnih područja, radnike na granici i posade prijevoznih sredstava

Vrijednosna i količinska ograničenja za primjenu oslobođenja pri uvozu nekomercijalne robe koju putnici iz trećih zemalja unose u svojoj osobnoj prtljazi ne vrijede za osobe s uobičajenim mjestom stanovanja u pograničnoj zoni Republike Hrvatske i susjednih trećih zemlja, radnike u pograničnoj zoni Republike Hrvatske i susjednih trećih zemalja te posade prijevoznih sredstava u prometu između susjednih trećih zemalja i Republike Hrvatske, prilikom putovanja u obavljanju svojega posla.
Navedene osobe mogu, uz oslobođenje od uvoznih davanja, dnevno u svojoj prtljazi unijeti robu čija je vrijednosti do 40,00 EUR, pri čemu se oslobođenje od uvoznih davanja odnosi i na sljedeće količine trošarinskih proizvoda te odgovarajuće kombinacije istih:

       1. duhanske prerađevine:
 • 25 cigareta
 • 10 cigarilosa (pri čemu se cigarilosom smatraju cigare neto težine do 3 grama po komadu)
 • 5 cigara
 • 25 grama duhana za pušenje
 1. alkohol i alkoholna pića, osim mirnog vina i piva:
 • alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola većim od 22% vol. ili nedenaturirani etilni alkohol s udjelom alkohola od 80% vol. i više: 0,25 litre
 • alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola 22% vol. i manje: do 0,25 litre
 1. mirno vino: 1 litra
 2. pivo: 1,5 litra
        5. Duhanski proizvodi iz članka 94. Zakona o trošarinama:
 • 25 grama grijanog duhanskog proizvoda
 • 4 mililitara e-tekućine.

Naprijed navedeni vrijednosni i količinski limiti neće se primjenjivati ako gore navedene osobe dokažu carinskim službenicima da putuju dalje od pogranične zone ili da se ne vraćaju iz pogranične zone susjedne treće države (npr. računom izdanim izvan pograničnog područja susjedne treće zemlje).

Pogranična zona smatra se dio državnoga područja Republike Hrvatske i susjedne treće zemlje uz zajedničku državnu granicu, koji se prostire u širini određenoj važećim međudržavnim sporazumom o pograničnom prometu potpisanim sa susjednom trećom zemljom. 

Unos proizvoda životinjskog podrijetla, mješovitih proizvoda i proizvoda dobiveni od nusproizvoda životinjskog podrijetla u osobnoj prtljazi putnika

Carinski službenici na graničnim prijelazima vrše službene kontrole proizvoda životinjskog podrijetla izuzetih od službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama, koji čine dio osobne prtljage putnika i koji su namijenjeni za osobnu potrošnju, ako pripadaju jednoj od kategorija proizvoda koji se navode u nastavku.

Količinska ograničenja i zabrane uvoza hrane životinjskog podrijetla koju putnici u osobnoj prtljazi mogu unositi bez pregleda graničnog veterinarskog inspektora navedena su u tablici. Navedena ograničenja i zabrane odnose se i na i na male pošiljke robe koje se šalju fizičkim osobama (poštom ili kurirskom uslugom) i nisu namijenjene stavljanju na tržište. 

PROIZVODI/DRŽAVE Treće zemlje (npr. BiH, Srbija, Crna Gora, Kosovo i dr.) Farski otoci ili Grenland Andora, Islanad, Lihtenštajn, Norveška, San Marino, Švicarska 
meso, mlijeko i njihovi proizvodi Nije dopušten unos 10 kg po osobi Bez ograničenja
proizvodi ribarstva (uključujući svježu, sušenu, kuhanu, osoljenu ili dimljenu ribu i određene ljuskare ili mekušce poput kozica, rakova, neživih dagnji i neživih kamenica) pod uvjetom da je svježa riba eviscerirana (izvađena joj je utroba) 20 kg po osobi Bez ograničenja  Bez ograničenja
drugi proizvodi životinjskog podrijetla  (med, jaja, proizvodi od jaja, meso puževa, žablji kraci) 2 kg po osobi 10 kg po osobi Bez ograničenja
mlijeko u prahu za dojenčad, hrana za dojenčad i posebna hrana koja se koristi zbog medicinskih razloga 2 kg po osobi 10 kg po osobi Bez ograničenja
Hrana  za kućne ljubimce koja se koristi zbog zdravstvenih razloga uz uvjete da ne zahtijevaju držanje u hladnjaku prije otvaranja, da je riječ o komercijalno upakiranom proizvodu s jasnom oznakom proizvođača (proizvod ne smije biti pripremljen kod kuće) te pakiranje nije otvarano, osim ako se proizvod trenutačno koristi 2 kg po osobi 10 kg po osobi Bez ograničenja
kruh, kolači, keksi, vafli i oblate, dvopek, tostirani kruh i slični prepečeni proizvodi s manje od 20 % prerađenih mliječnih proizvoda i proizvoda od jaja koji su trajni na sobnoj temperaturi ili su tijekom proizvodnje bili podvrgnuti potpunom kuhanju ili postupku toplinske obrade jednoliko u cijelom proizvodu tako da je sav sirov proizvod denaturiran Bez ograničenja ili količine za osobnu uporabu
čokolada i slastice (uključujući slatkiše) s manje od 50 % prerađenih mliječnih proizvoda i proizvoda od jaja koji su trajni na sobnoj temperaturi ili su tijekom proizvodnje bili podvrgnuti potpunom kuhanju ili postupku toplinske obrade jednoliko u cijelom proizvodu tako da je sav sirov proizvod denaturiran Bez ograničenja
dodaci hrani pakirani za krajnjeg potrošača koji sadržavaju manje količine (ukupno manje od 20 %) prerađenih proizvoda životinjskog podrijetla (uključujući glukozamin, kondroitin ili kitosan ili kondroitin i kitosan zajedno) osim mesnih proizvoda Bez ograničenja
masline punjene ribom, tjestenina i rezanci koji nisu miješani niti punjeni mesnim proizvodima s manje od 50 % prerađenih mliječnih proizvoda i proizvoda od jaja koji su trajni na sobnoj temperaturi ili su tijekom proizvodnje bili podvrgnuti potpunom kuhanju ili postupku toplinske obrade jednoliko u cijelom proizvodu tako da je sav sirov proizvod denaturiran Bez ograničenja
koncentrati juhe i poboljšivači okusa pakirani za krajnjeg potrošača s manje od 50 % ribljih ulja, praha ili ekstrakata koji su trajni na sobnoj temperaturi ili su tijekom proizvodnje bili podvrgnuti potpunom kuhanju ili postupku toplinske obrade jednoliko u cijelom proizvodu tako da je sav sirov proizvod denaturiran (npr. temeljci i začini pakirani za krajnjeg korisnika koji sadrže manje od 50% posto ribljih ulja, praha ili ekstrakata). Bez ograničenja

Količine koje premašuju količine navedene u tablici podliježu veterinarskom pregledu graničnoj kontrolnoj postaji (Bajakovo, Stara Gradiška, Nova Sela, Karasovići, Luka Rijeka, Luka Ploče, Zračna luka Zagreb). Takve pošiljke moraju ispuniti uvjete za komercijalne pošiljke, što znači da takve pošiljke mora pratiti propisani veterinarski certifikat, a pri čemu je putnik kao uvoznik dužan prijaviti prispijeće pošiljke nadležnoj GKP radi obavljanja veterinarskog pregleda.

Proizvodi životinjskog podrijetla koji ne ispunjavaju naprijed navedene uvjete smatraju se nesukladnima te se obvezno oduzimaju od putnika radi njihovog uništavanja. Također, propust da ih se izričito prijavi carinskim službenicima predstavlja kažnjivu radnju za koju je propisana novčana kazna.

Više informacija o unosu hrane i ostalih proizvoda životinjskog podrijetla možete naći u pridruženom informativnom letku Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane te na sljedećoj poveznici: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/meat-dairy-animal/index_en.htm

Unos gotovine u Uniju i iznos gotovine iz Unije

Unos gotovine u Uniju i iznos gotovine iz Unije slobodan je i bez ograničenja u svoti za sve fizičke osobe, koje mogu uz prijavu carinskom službeniku nesmetano prenositi bilo koju svotu gotovine u bilo kojoj valuti.
Gotovinom se smatra: gotov novac- novčanice i kovanice koje su u optjecaju kao sredstvo plaćanja ili su bile u optjecaju kao sredstvo plaćanja, a i dalje ih je moguće zamijeniti preko financijskih institucija ili središnjih banaka; druga sredstva plaćanja - na primjer: čekovi, putnički čekovi, zadužnice ili novčani nalozi na kojima nije navedeno ime korisnika i po prvi put od 3. lipnja 2021. kovanice s udjelom zlata od najmanje 90% i poluge, zrnca ili grumene s udjelom zlata od najmanje 99,5%.

Prijenos gotovine u putničkom prometu

Svaka fizička osoba koja ulazi u EU ili izlazi iz EU i uz sebe, u svojoj prtljazi ili prijevoznom sredstvu nosi gotovinu u iznosu od 10.000,00 € ili više, odnosno u protuvrijednosti tog iznosa u drugim valutama, obvezna je podnijeti prijavu carinskom službeniku na graničnom carinskom uredu.  

Za prijavu gotovine primjenjuje se Obrazac - prijava gotovine, koji se može elektronički ispuniti i poslati na e-mail adresu: operativno@carina.hr ili se može ispisati te tako predati carinskom službeniku na graničnom carinskom uredu. Obrazac za prijavu se može ispuniti i na samom graničnom uredu. Ako raspoloživi prostor na obrascu za prijavu nije dovoljan, upotrebljava se dodatni list koji se smatra njegovim sastavnim dijelom. Obrazac se može ispuniti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Slanje gotovine u poštanskim, kurirskim ili teretnim pošiljkama

Za gotovinu koja se šalje u poštanskim, kurirskim ili teretnim pošiljkama, a čija je vrijednost 10.000 € ili više, carinski službenik može zahtijevati od pošiljatelja ili primatelja ili zastupnika pošiljatelja ili primatelja da podnese prijavu gotovine (za tzv. gotovinu bez pratnje). Na traženje carinskog službenika pošiljatelj, primatelj ili njihov zastupnik, ispuniti će Obrazac - prijava u smislu objavljivanja gotovine elektroničkim putem, te ga u roku od 30 dana od primitka zahtjeva, predati carinskom službeniku na carinskom uredu ili graničnom carinskom uredu.

Za prijavu gotovine primjenjuje se Obrazac - prijava u smislu objavljivanja gotovine, koji se može elektronički ispuniti i poslati na e-mail adresu: operativno@carina.hr ili se može ispisati te tako predati carinskom službeniku na graničnom carinskom uredu/carinskom uredu. Obrazac - prijava u smislu objavljivanja gotovine se može ispuniti i na samom graničnom uredu. Ako raspoloživi prostor na obrascu za prijavu nije dovoljan, upotrebljava se dodatni list koji se smatra njegovim sastavnim dijelom. Obrazac se može ispuniti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Gotovina koja se unosi u Republiku Hrvatsku i iznosi iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu

Zakonom o deviznom poslovanju (Narodne novine broj 96/03-52/2021) se uvode i nacionalne kontrole kretanja gotovine koja se unosi u Republiku Hrvatsku iz druge države članice ili iznosi iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu, te se Carinskoj upravi i Ministarstvu unutarnjih poslova daju kontrolne ovlasti u odnosu na nacionalne kontrole gotovine.
Na zahtjev ovlaštenog carinskog službenika ili službenika granične policije, fizičke osobe u obvezi su prijaviti gotovinu koju nose u količini od 10.000 eura ili više, u pisanom obliku na Obrascu - prijava gotovine po članku 40.a Zakona, kada u Republiku Hrvatsku ulaze iz druge države članice ili iz Republike Hrvatske izlaze u drugu državu članicu, ili su u Republiku Hrvatsku ušle iz druge države članice. Ako raspoloživi prostor na obrascu za prijavu nije dovoljan, upotrebljava se dodatni list koji se smatra njegovim sastavnim dijelom. Obrazac se može ispuniti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Fizička osoba će na traženje ovlaštenog carinskog službenika ili službenika granične policije, ispuniti Obrazac - prijava gotovine po članku 40.a Zakona o deviznom poslovanju, vlastoručno.

Informacije o pravima osoba u pogledu zaštite osobnih podataka, mogu se pronaći u izjavi o zaštiti osobnih podataka, poveznicom na link: https://carina.gov.hr/pristup-informacijama/zastita-osobnih-podataka-6521/6521

Crnu Goru

Ukoliko putujete u Crnu Goru važno je da budete upoznati sa osnovnim pravima i obavezama, kako bi se izbjegla duža zadržavanja na graničnim prelazima i obezbjedio brz i bezbjedan promet putnika i robe. Više informacija možete da vidite na linku Carinske uprave Crne Gore: https://info.carina.co.me/informacije-za-putnike

OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA CARINE I PDV

Ličnim prtljagom smatraju se predmeti koji služe ličnim potrebama putnika za vrijeme putovanja i koje putnik podnese carinskom organu prilikom njegovog dolaska na carinsko područje, kao i prtljag, koji putnik podnese tom organu, ako dokaže da je prateći prtljag u vrijeme njegovog odlaska predat na prevoz istom prevozniku.

Roba koju putnici nose sa sobom u ličnom prtljagu, vrijednosti do 300,00 eura u drumskom, odnosno 430 eura u vazdušnom i pomorskom saobraćaju, oslobođena je od plaćanja carine i PDV.

Ukoliko je putnik mlađi od 15 godina, oslobođenje od plaćanja carine i PDV primjenjuje se na robu u njegovom ličnom prtljagu vrijednosti do 150 eura, bez obzira na prevozno sredstvo kojim putuje.

Oslobođenje od plaćanja carine može se ostvariti ako se unos ove robe vrši povremeno, namijenjen je ličnoj upotrebi putnika ili njegove porodice ili u svrhu davanja poklona, a priroda odnosno količina robe mora biti takva da se može lako utvrditi da je u pitanju roba nekomercijalne prirode, koja nije namijenjena daljoj prodaji.

Osim toga, oslobođenje se odnosi i na robu koju putnik nosi sa sobom u propisanoj količini:

Duvanski proizvodi:

 • 200 cigareta, ili
 • 100 cigarilosa (cigare težine do 3 grama po komadu), ili
 • 50 cigara, ili
 • 250 grama duvana za pušenje, ili
 • srazmjerna kombinacija količina prethodno navedenih duvanskih proizvoda;

Alkohol ili alkoholna pića:

 • 1 litar alkohola i alkoholnih pića, sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom preko 22% vol ili nedenaturisani etil-alkohol alkoholne jačine 80% vol. ili jači; ili
 • 2 litra alkohola ili alkoholnih pića, sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom koja ne prelazi 22%, ili
 • srazmjerna kombinacija količine prethodno navedenih pića;
 • 4 litra nepjenušavog vina;
 • 2 litra piva.

Gazirana voda:

sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju u ukupnoj količini do 2 litra.

Oslobođenje od plaćanja carine na robu u ručnom prtljagu putnika u navedenim količinama, osim gazirane vode u ukupnoj količini do 2 litra, ne može ostvariti putnik mlađi od 17 godina.

Oslobođeno je od plaćanja carine i gorivo u rezervoarima privatnih motornih vozila i motocikala i specijalnim kontejnerima u količini do 10 litara po vozilu, kao i mazivo u motornim vozilima u količini koja ja potrebna za njihov normalan rad tokom prevoza.

 

UNOS ŽIVOTINJA I KUĆNIH LJUBIMACA

Pošiljke životinja, proizvoda životinjskog porijekla i nus proizvoda životinjskog porijekla mogu se uvoziti, odnosno unositi u Crnu Goru samo preko određenih, odnosno odobrenih graničnih inspekcijskih mjesta i uz odgovarajuće odobrenje nadležnog inspektora.

Izuzetak su pošiljke do pet kućnih ljubimaca u svrhu nekomercijalnog kretanja. Nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca je, svako premještanje do pet kućnih ljubimaca (ne mlađi od 3 mjeseca) u pratnji vlasnika ili ovlašćenog lica, koji nijesu namijenjeni prodaji, tranzitu, odnosno uvozu u Crnu Goru.

Unos kućnih ljubimaca se odobrava ukoliko ih prati veterinarski pasoš i odgovarajući veterinarski sertifikat za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca, koji izdaje službeni veterinar zemlje izvoznice.

UNOS BILJA I BILJNIH PROIZVODA

Male količine bilja i biljnih proizvoda za ličnu potrošnju, mogu se unositi u Crnu Goru bez prethodnog pregleda i odobrenja fitosanitarne inspekcije, ako se koriste za neindustrijske ili nekomercijalne svrhe ili se koriste tokom putovanja, u količini koja ne prelazi:

 • 3 kg, za svježe voće i povrće, osim krompira;
 • 1 buket ili vijenac, za rezano cvijeće i djelove bilja;
 • 1 kg, za lukovice i gomolje ukrasnog bilja;
 • 3 biljke, sobno saksijsko bilje, ukrasno grmlje osim bonsaia.

Unos Ljekova

Putnik koji ulazi u Crnu Goru može nositi sa sobom razumnu količinu ljekova koja mu je potrebna za ličnu upotrebu ili za životinju  koju unosi, najviše za 6 mjeseci.

Lijek koji sadrži drogu,  putnik može nositi sa sobom u količini potrebnoj za ličnu terapiju, za period od najviše 30 dana na osnovu potvrde (izvještaja) izabranog doktora ili doktora medicine specijaliste iz oblasti mentalnog zdravlja (ne starija od 90 dana).

Posjedovanje lijeka koji sadrži drogu bez odgovarajuće medicinske dokumentacije, ili neprijavljivanje lijeka predstavlja prekršaj, a takav lijek se oduzima i zadržava pod posebnim nadzorom.

Unos i iznos gotovog novca

Putnik može da, bez prijavljivanja carinskom organu, fizički unese u Crnu Goru odnosno iznese iz Crne Gore gotov novac, u eurima i/ili valuti koja nije euro, u ukupnom iznosu, odnosno protivvrijednosti iznosa do 10.000 eura

Putnik koji sa sobom nosi gotov novac u ukupnom iznosu od 10.000 eura ili više odnosno u protivvrijednosti tog iznosa u drugim valutama ili drugim sredstvima plaćanja npr. čekovima, mora isti prijaviti nadležnom carinskom organu prilikom ulaska/izlaska iz Crne Gore. Prijava se vrši na propisanom obrascu, koji je putnicima dostupan na graničnom prelazu.

Neprijavljivanje gotovine u iznosu od 10.000 eura ili više odnosno u protivvrijednosti tog iznosa u drugim valutama ili drugim sredstvima plaćanja predstavlja prekršaj i ista se privremeno oduzima.

UNOS  HRANE

Putnik može da unese u Crnu Goru hranu za lične potrebe u količini koja ne prelazi:

 • 1 kg, za sušeno voće, povrće, sušene gljive, sirova kafa, kakao u zrnu, začini, čajevi;
 • 1 l, za alkoholna pića u originalnoj ambalaži;
 • 2 l, za ostala pića u originalnoj ambalaži;
 • 5 l za flaširanu vodu u originalnoj ambalaži;
 • 1 kg, za kompozitnu i ostalu hranu u originalnoj ambalaži, koja ne zahtijeva poseban temperaturni režim čuvanja.

Takođe može da unese sa sobom proizvode za ishranu djece i dijetetsku hranu koja se koristi iz medicinskih razloga, pod uslovom da ti proizvodi ne zahtijevaju posebne uslove čuvanja, da su deklarisani, neoštećene ambalaže, osim u slučaju da se trenutno koriste.

Tursku

Lični prtljag

Lični prtljag je oslobođen od plaćanja uvoznih dažbina i pod njim se podrazumijeva roba (u razumnoj količini) za ličnu upotrebu koja je putniku neophodna  za vrijeme njegovog putovanja (obuća, odjeća, higijenske potrepštine itd.). Vrsta i količina robe u u ličnom prtljagu mora biti nekomercijalne prirode .

Akcizna roba (duvan, alkohol) 

Lica starija od 18 godina u ličnom prtljagu mogu unijeti:

 • 200 cigareta i
 • 5 cigarilosa (težine do 3 grama po komadu)  i
 • 10 cigara i
 • 200 gramaduvana za pušenje (sa 200 kom. papira za uvijanje) ili
 • 200 gramaduvana za žvakanje ili
 • 200 gramaduvana za nargilu ili
 • 50 gramaduvana za šmrkanje

Lica starija od 18 godina u ličnom prtljagu mogu unijeti:

 • 1 flašu od litar  ili 2 flaše od 750 ml alkoholnog pića i/ili vina

Ostala roba

 • 3.5 flašice parfema (svaka mah. 120 ml svaka)
 • 4 poklona do vrednosti od 300 evra (za putnike do 15 godina ta vrednost je 145 evra)
 • 5.1 kg kafe
 • 1 kg instant kafe
 • 500 gr čaja
 • 1 kg čokolade
 • 1kg proizvoda na bazi šećera

Unos lijekova

Unošenje gotovih lijekova za lične potrebe putnika moguće je u količinama neophodnim za uobičajenu terapiju i to uz posjedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije (prijepis istorije bolesti, potvrda ljekara).

IZVOZNI PROPISI

Iz Turske se slobodno može izneti:

 • 2 kilograma/3 kartona lokalnih duvanskih proizvoda
 • 5 kilograma alkoholnih pića / 12 flaša rakije ili drugih lokalnih pića i hrane u vrednosti do 100 turskih lira, s tim što ti proizvodi ne smiju prelaziti težinu od 5 kilograma
 • pokloni u vrednosti do 5000 turskih lira, a ako se iz zemlje iznose pokloni u većoj vrednosti potrebna je potvrda da je obavljena zamena strane valute u iznosu većem od 5000 turskih lira
 •  zabranjeno je iznositi antikvitete, žitne proizvode, čaj, kakao, kafu i začine

 Unos životinja  

Kućni ljubimci (psi, mačke i sl.) treba da poseduju validno ljekarsko uverenje.

Unos i iznos novca

Unos lokalne valute (turska lira – TRY) nije ograničen, kao ni unos strane valute, s tim da putnici moraju da prijave novac koji u stranoj valuti unose i da bi izbegli teškoće pri izlasku iz zemlje.

Kada je iznos novca u pitanju važe sledeća pravila:

Za državljane Turske i rezidente (fizička lica sa stalnim prebivalištem u toj državi) dozvoljen je iznos domaće i strane valute do protivvrijednosti od 5000 dolara, dok je za veći iznos od navedenog potrebna potvrda iz banke da je novac podignut sa računa ili strana valuta kupljena u banci u Turskoj.

Za nerezidente (fizička lica sa stalnim prebivalištem u inostranstvu) i turske državljane koji žive i rade u inostranstvu dozvoljen je iznos domaće i strane valute do protivvrijednosti od 5000 dolara. Iznosi koji premašuju ovaj limit treba da budu prijavljeni na ulasku u zemlju i da potvrda o tome bude unijeta u pasoš. U slučaju ponovne zamjene turskih lira u stranu valutu u protivvrijednosti većoj od 5000 dolara neophodna je potvrda iz banke.