Oglas

Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 i 59/22) i Odluke direktora Uprave za neizravno oporezivanje broj: 01-34-2-882-1-1/23 od 09.03.2023. godine, Uprava za neizravno oporezivanje raspisuje JAVNI OGLAS za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme.