Prihodi od neizravnih poreza veći za 234 milijuna KM

Prihodi od neizravnih poreza za četiri mjeseca 2023. godine iznosili su 3 milijarde i 204 milijuna KM i veći su za 199 milijuna KM ili 6,61% u odnosu na isto razdoblje 2022. godine kada su iznosili 3 milijarde i 5 milijuna KM.  

Nakon što je UNO u četiri mjeseca 2023. godine gospodarstvu vratila 714 milijuna KM po osnovi povrata PDV-a, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima, a to su država, entiteti i Brčko distrikt, iznosili su 2 milijarde i 489 milijuna KM i veći su za 134 milijuna KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili za isto razdoblje 2022. godine.

Samo u travnju 2023. godine prikupljeno je 775 milijuna KM neizravnih poreza.

RASPODJELA PRIHODA U SIJEČNJU-TRAVANJ 2023. GODINE

 Za financiranje državnih institucija u četiri mjeseca 2023. godine raspoređen je iznos od 333 milijuna KM. Najveći dio prihoda od neizravnih poreza, kao i sav prikupljen višak prihoda, završio je kod entiteta i Brčko distrikta. Tako je Federaciji BiH u četiri mjeseca 2023. godine raspoređeno 1 milijarda i 331 milijun KM, Republici Srpskoj 725 milijuna KM i Brčko distrktu 74 milijun KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Brčko distriktu s pripadajućim vanjskim dugom za četiri mjeseca 2023. godine u poređenju s istim razdobljem prošle godine. Iako je UNO prikupila više sredstava od neizravnih poreza tijekom 2023. godine entiteti su dobili manje prihoda u konačnoj raspodjeli zbog činjenica da je vanjski dug entiteta znatno veći u ovoj godini u odnosu na 2022. godinu. Iznosi za otplatu vanjskog duga se odbijaju prije raspodjele prihoda korisnicima. Svi iznosi su iskazani u milijunima KM.

01.01.-30.04. FBiH RS DB BiH
Doznačeno Vanjski  dug Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug
(u mil. KM) (u mil. KM) (u mil. KM)
2023 980 286 546 136 68 4
2022 1,071 144 600 70 66 3
% promjene -8.50 98.82 -9.10 96.17 2.64 17.39

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovi posebne cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 64,5 milijuna KM, Republika Srpska 42,6 milijuna KM i Distrikt Brčko 2,1 milijuna KM. Razlika predstavlja pričuvu na posebnom računu za cestarinu u iznosu od 0,25 KM.