Prihodi od indirektnih poreza veći za 234 miliona KM

5.05.2023 | Novosti

Prihodi od indirektnih poreza za četiri mjeseca 2023. godine iznosili su 3 milijarde i 204 miliona KM i veći su za 199 miliona KM ili 6,61% u odnosu na isti period 2022. godine kada su iznosili 3 milijarde i 5 miliona KM.  

Nakon što je UIO u četiri mjeseca 2023. godine privredi vratila 714 miliona KM po osnovu povrata PDV-a, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima, a to su država, entiteti i Brčko distrikt, iznosili su 2 milijarde i 489 miliona KM i veći su za 134 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili za isti period 2022. godine.

Samo u aprilu 2023. godine prikupljeno je 775 miliona KM indirektnih poreza.

RASPODJELA PRIHODA U JANUARU-APRIL 2023. GODINE

 Za finansiranje državnih institucija u četiri mjeseca 2023. godine raspoređen je iznos od 333 miliona KM. Najveći dio prihoda od indirektnih poreza, kao i sav prikupljen višak prihoda, završio je kod entiteta i Brčko distrikta. Tako je Federaciji BiH u četiri mjeseca 2023. godine raspoređeno 1 milijarda i 331 milion KM, Republici Srpskoj 725 miliona KM i Brčko distrktu 74 milion KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Brčko distriktu sa pripadajućim vanjskim dugom za četiri mjeseca 2023. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. Iako je UIO prikupila više sredstava od indirektnih poreza u toku 2023. godine entiteti su dobili manje prihoda u konačnoj raspodjeli zbog činjenica da je vanjski dug entiteta znatno veći u ovoj godini u odnosu na 2022. godinu. Iznosi za otplatu vanjskog duga se odbijaju prije raspodjele prihoda korisnicima. Svi iznosi su iskazani u milionima KM.

01.01.-30.04. FBiH RS DB BiH
Doznačeno Vanjski  dug Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug
(u mil. KM) (u mil. KM) (u mil. KM)
2023 980 286 546 136 68 4
2022 1,071 144 600 70 66 3
% promjene -8.50 98.82 -9.10 96.17 2.64 17.39

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovu posebne cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 64,5 miliona KM, Republika Srpska 42,6 miliona KM i Distrikt Brčko 2,1 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za cestarinu u iznosu od 0,25 KM.